Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Pro > Käyttöliittymä > Haku ja suodatus toiminnot

Haku ja suodatus toiminnot

Tulosta


Laskentamallista voidaan etsiä, suodattaa sekä etsiä ja korvata tietoja. Tämä toiminto löytyy Etsi -painikkeesta ohjelman toiminnallisuuksien "Selaa"- osiosta.

Välilehdillä on eri toiminnot: Etsi, Etsi ja Korvaa sekä Suodata.

Etsi ja Suodatus valinnat toimivat ainoastaan auki olevassa moduulissa. Mikäli tietoa tarvitsee etsiä tai suodattaa myös toisessa moduulissa, tulee "Etsi sarakkeesta"/ "Suodata sarakkeella" kohtaan valita alasvetovalikosta suodatus/ haku peruste uudelleen (teksti, koodi, kustannus ym.)


Etsi

Valitaan pudotusvalikosta sarake, josta tietoa etsitään, ja kirjoitetaan etsittävä arvo. Tämän jälkeen painetaan Etsi -painiketta.

Ohjelma aukaisee rakenteesta ensimmäisen rivin, joka vastaa etsittävää arvoa. Kun painetaan seuraavan kerran Etsi -painiketta, ohjelma aukaisee seuraavan etsittävää arvoa vastaavan rivin.


Etsi ja Korvaa

Valitaan Etsi ja Korvaa -välilehti. Valitaan pudotusvalikosta sarake, josta tietoa halutaan etsiä ja korvata. Tämän jälkeen kirjoitetaan etsittävä arvo (koko arvo) ylempään kenttään ja korvaava arvo alempaan. Painetaan ensin Etsi seuraava -painiketta ja kun on löydetty rivi, joka täytyy korvata painetaan Korvaa -painiketta. 


Suodata


Valitaan ensin Suodata välilehti. Valitaan pudotusvalikosta sarake, josta tietoa suodatetaan, ja kirjoitetaan suodatettava arvo. Painetaan Suodata -painiketta.

Ohjelma suodattaa näkyviin vain ne rivit (kansiot ja tilit), jotka vastaavat suodatus arvoa.

Tyhjennä suodatus -painikkeesta voidaan poistaa suodatus. 

Haku Suodatus Toimintolaskenta Pro