Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Pro > Käyttöliittymä > Ajurit

Ajurit

Tulosta
Ajurit valikko. Klikkaa suuremmaksi.

Ajureilla määrätään, miten kustannuksia jaetaan lähdetileiltä kohteille. Ohjelma luo jokaiseen uuteen malliin oletusajurit: Tasajako ja Vapaat prosentit. Muut ajurit luodaan itse tarpeen mukaan.

Ajurin käyttäytyminen määrätään Tyyppi-sarakkeessa olevalla arvolla.

  • Yksilöity: Jokaisessa kohdistuksessa annetaan oma ajuriarvo, jolla tilin kustannus jaetaan kullekin kohdetilille.
  • Jaetut arvot: Ohjelma hakee mahdollisesti aiemmin, toisessa kohdistuksessa samalle kohdetilille määrätyn jakoarvon ja asettaa sen jaon ajuriarvoksi.
  • Jaetut arvot ja kohdistukset: Käytettäessä tämän tyyppistä ajuria ensimmäisen kerran, valitaan kohdetilit ja ja syötetään niille ajuriarvot. Kun sama ajuri valitaan toiselle lähdetilille, ohjelma valitsee samat kohdetilit ja ajuriarvot kuin edellisellä kerralla on syötetty.
  • Laskettu: Ajuriarvot määrätään itse luotavalla laskentakaavalla. Ajurille määritellään kaava laskennassa olevista sarakkeista.


 Ajureiden käyttö ja muokkaus on ohjeistettu tarkemmin Mallinnus-osiossa: Ajurit.Ajurit Toimintolaskenta Pro