Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Pro > Käyttöliittymä > Työkalupalkin painikkeet

Työkalupalkin painikkeet

Tulosta
Palvelinyhteys sekä laskentamallin toiminnot

Yleiset-välilehti

Yleiset välilehdellä on ohjelman yleiset toiminnot.


Yhteys

 • Vaihda tietokanta - Jos käytössä on useita tietokantoja, tästä voidaan vaihtaa tietokantaa. Tämä aktivoituu, kun ensin katkaistaan yhteys tietokantaan
 • Yhdistä - Yhdistää valittuun tietokantaan
 • Katkaise yhteys - Katkaisee yhteyden valittuun tietokantaan
 • Avaa malli - Avaa valitun mallin, valinta tapahtuu valitsemalla kustannuspaikka ja aikajakso
 • Sulje malli - Sulkee avoinna olevan mallin
 • Tyhjennä malli - Tyhjentää kaikki mallin tiedot, käytä harkiten!!
Asetukset


Asetukset

 • Asetukset - Täällä valitaan mm. kieli, palvelinyhteyden tapa ja leikepöydälle kopioimisen asetuksia
 • Yleiset rakenteet - Täällä määritellään kaikille malleille yhteisiä asioita, kuten aikajakso
 • Käyttöoikeudet - Täällä määritellään käyttöoikeudet, minne pääsee ja millä oikeudella (muokkaus/katselu)
 • Hallinta - Täällä määritellään käyttäjät ja oikeus eri tietokantoihin. Tämä painike näkyy vain Ylläpitäjälle. Jos ohjelmaa käytetään Softwaven vuokrapalvelimelta, tämä painike näkyy vain Softwave:n ylläpitäjille, ei asiakkaalle.
 • Nollaa asetukset - Nollaa kaikki asetukset kohdan valinnat ja palauttaa mm. käyttöliittymän rakenteen oletus-rakenteeksi.
Mallin toiminnot.


Mallit

 • Kopioi malli - Mallin kopiointi uudelle aikajaksolle tai kustannuspaikalle
 • Kopioi aikajakso - Kaikkien aikajakson mallien kopiointi uudelle aikajaksolle 
 • Tuonti - Tietojen tuonti yleisin rakenteisiin tai malliin 
 • Vienti - Mallin tai sen tietojen vienti ulos ohjelmasta
Ulkoasun asetukset.


Ulkoasu

 • Poista järjestys - Jos mallin rakenne on järjestetty jonkin sarakkeen mukaan, tällä saadaan rakenne takaisin ”rakennusjärjestykseen”
 • Ulkoasu - Täällä voidaan valita käyttöliittymän ulkoasu.
Ohjeet ja sovelluksen tiedot.Ohje

 • Ohje - Linkki tähän sivustolle
 • Tietoja - Lisenssitietoja ja mm. asennetun ohjelman versio numero


Malli-välilehti

Tällä välilehdellä on aktiivisena olevaan laskentamalliin liittyvät toiminnot.

Laskentamallin rakenteiden toiminnot.Moduuli

 • Tallenna - Tallentaa avoinna olevan mallin
 • Uusi kansio -Luo uuden kansion mallin rakenteeseen (sama painike on myös hiiren oikean painikkeen valikossa) 
 • Uusi tili - Luo uuden tilin mallin rakenteeseen (sama painike on myös hiiren oikean painikkeen valikossa) 
 • Poista - Poistaa mallista valitun rivin (sama painike on myös hiiren oikean painikkeen valikossa)


Selaa.

Selaa

 • Laajenna - Avaa puumallia valitusta kohdasta
 • Tiivistä - Sulkee puumallia valitusta kohdasta 
 • Etsi - Etsi ja suodata annetuilla ehdoilla, valitusta sarakkeesta annettua arvoa, esim. tiettyä lukua tai tekstiä. Lukujen suodatus toimii vain kokonaisluvuilla, ei huomioi desimaaleja. Etsi-painiketta käytettäessä, ohjelma etsii aktiivisena olevan rivin alapuolella olevilta riveiltä. Jos haluat etsiä koko rakenteesta, valitse ylin rivi aktiiviseksi. Toiminnallisuudesta tarkemmin: Haku ja suodatustoiminnot
Laskentamallin muokkaus - toiminnot.Tehtävät

 • Kustannusten jako - Jakaa ruudun kustannustenjakonäkymään, niin että auki oleva moduuli jää vasemmalle ja oikealla voidaan valita kohdemoduuli
 • Laske - Laskee joko koko mallin tai nuolen alta valitun moduulin. Laskimen alle avautuvasta valikosta löytyvät myös Päivitä lasketut ajurit ja Tarkasta jaot -painikkeet. 
 • Välittömät kustannukset - Määritellään malliin välittömät kustannusket, esim. raaka-aine per tuote (käytössä yleensä vain teollisuudessa) 
 • Ajurit - Määritellään mallissa käytössä olevat ajurit 
 • Myynti - Määritellään myynti per tuote tai per tuote ja asiakas, käytössä kannattavuuslaskennassa 
 • Ulottuvuusnäkymät - Jos myynti on käytössä, voidaan luoda esim. ulottuvuus asiakaskannattavuuden tarkasteluun 
 • Kululajinäkymä - Avaa kululajinäkymän, jossa voidaan tarkastella kulurakennetta tarkemmin, esim. kulutileittäin 
 • Sarakkeiden muokkaus - Voidaan luoda uusia sarakkeita malliin 
 • Sarakevalinta - Ottaa esille sarakevalintalaatikon, josta voi valita sarakkeita näkyviin auki olevaan malliin

Laskentamallin raportointi.


Raportointi

 • Raportti - Avaa raportointityökalun, jolla voidaan luoda hinnasto tai jokin muu tarvittava listaus.
  Sisältää lisäksi kustannusvastaavuuslaskelmien raporttipohjat.
 • Nykyinen näkymä - Avaa valitun näkymän puumallina esikatseluun, josta se voidaan viedä muihin ohjelmiin jatkokäsittelyyn. 
 • Kuvaaja - Avaa raportointityökalun, jolla voidaan luoda malleista graafisia raporttejaToimintolaskenta Pro Työkalupalkit