Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Pro > Käyttöliittymä > Ulottuvuusnäkymä

Ulottuvuusnäkymä

Tulosta

Ulottuvuusnäkymällä saadaan huomioitua asiakas- tai asiakasryhmäkohtaiset kustannukset ja tuotot, jolloin raportoinnissa voidaan eritellä kustannukset asiakkaittain tai asiakasryhmittäin. 

Ulottuvuuskansiot keräävät tietoa laskennan eri kansioista yhteen ja näin ollen niitä voidaan lisätä ja poistaa vaikuttamatta itse laskentaan. Ulottuvuusnäkymä on lisäksi aina kansion luontihetken kuvaus, eikä kansio päivity, vaikka laskentaan tehtäisiin muutoksia. Kansio tulee aina päivittää muutoksien jälkeen tai luoda kokonaan uusi kansio. Ulottuvuuskansiot erottuvat laskennassa muista kansioista sinisellä värillä. 

Ulottuvuusnäkymän luominen on ohjeistettu Mallinnus-osiossa: Ulottuvuusnäkymät.


Toimintolaskenta Pro Ulottuvuusnäkymät