Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Pro > Käyttöliittymä > Sarakkeet

Sarakkeet

Tulosta
Sarakkeet. Klikkaa suuremmaksi.

Ohjelmaan on määritelty oletuksena seuraavat sarakkeet:

 • Teksti
 • Koodi
 • Kustannus
 • Määrä
 • Yksikkökustannus
 • Indeksi
 • Polku
 • Ajuri
 • Ajuriarvo
 • Sisäinen jako
 • Koodipolku

Laskentakohteissa on näiden lisäksi oletuksena:

 • Myynti
 • Voitto
 • Voitto %

Näistä oletussarakkeista voi muokata ainoastaan Otsikkoa.


Oletussarakkeiden lisäksi ohjelmaan on mahdollista luoda omia sarakkeita, jotka sisältävät joko omaa dataa tai sarakkeita, jotka laskevat arvonsa muista luoduista sarakkeista. 

Sarakkeen muotoilu

 • Numero: Muotoilee sarakkeen arvon käyttöjärjestelmän asetuksen mukaan. Esim.: 100,00
 • Valuutta: Muotoilee sarakkeen arvon käyttöjärjestelmässä asetetun valuutan mukaan. Esim.: 100,00 €
 • Prosentti: Muotoilee sarakkeen arvon prosenttiluvuksi. Esim.: 0,10 -> 10 %

Sarakkeen tyyppi

 • Teksti: Vapaa tekstiarvo (Huom! tekstisaraketta ei voida käyttää ajuriarvona)
 • Kokonaisluku: Sarakkeelle voidaan syöttää ainoastaan kokonaislukuja
 • Desimaaliluku: Sarakkeen arvo näytetään 2 desimaalin tarkkuudella

 

Mallintamisen Sarakkeet-osiosta löytyy ohjeistus omien sarakkeiden lisäämisestä ja muokkaamisesta.


Sarakkeet Toimintolaskenta Pro