Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Projektinhallinta > Resurssit

Resurssit

Tulosta
Resurssit. Klikkaa suuremmaksi.

Projektinhallinnan resursseja voi käyttää aikataulukseen, kapasiteetin hallintaan ja kuormituksen seurantaan. Jos resurssit on linkitetty henkilöstöön, tulee kuormitus työaikakirjausten perusteella.

Resursseista muodostuu puu, jolloin kuormitusta voi seurata eri tasoilta (yritys, kansio, resurssi).

  • Nimi: Resurssin nimi
  • Henkilöstö: Jos resurssin yhdistää henkilöstöön, saa kuormituksen työaikakirjauksista.
  • Väri: Resurssin väri projektinhallinnan kalenterinäkymissä.
  • Kustannus: Resurssin tuntikustannus, ei toistaiseksi merkitystä.
  • Poistettu: Jos resurssia on joskus käytetty, sitä ei voi enää kokonaan poistaa. Tällä resurssin voi merkitä poistetuksi, jolloin se poistuu listoilta.

Kapasiteettiin merkitään resurssin päiväkohtainen kapasiteetti tunteina (määrä) ja viikonpäivät jolloin se on käytettävissä. Poikkeavan kapasiteetin (poissaolot, rikkoutumiset, jne) voi merkitä Ei käytettävissä -tyyppisenä, jolloin se määrä vähennetään käytettävissä olevasta kapasiteetista valitulla aikajaksolla.

Kuormitus

Kuormitus. Klikkaa suuremmaksi.

Kuormitusta voi seurata resurssipuun eri tasoilta. Kuvaajaan summataan kaikki valitun oksan alla olevat resurssit. Kuvaajassa näkyvää aikaväliä voi muuttaa päivämäärä rajauksella. Kuvaajan pisteen merkitys voi olla joku seuraavista: Päivä, Viikko, Kuukausi, Neljännesvuosi ja Vuosi.

Kuormituskuvaajassa näytetään kolme eri sarjaa:

  • Kapasiteetti: Lasketaan resursseille syötetyistä kapasiteettiriveistä.
  • Suunnitelma: Lasketaan projektirakenteisiin lisättyjen resurssien tarpeista.
  • Toteuma: Henkilöresurssien toteuma tulee työaikakirjauksista.
Kuormitus Projektinhallinta Resurssit Toiminnanohjaus