Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Projektinhallinta > Toteuma

Toteuma

Tulosta
Toteuma. Klikkaa suuremmaksi.

Projektin Toteuma -välilehdellä on sekä budjetti että toteumalaskelma. Toteuma voidaan laskea riippumatta siitä onko budjettia syötetty vai ei.

Toteuma on tallennettu, eli se pitää päivittää jos toteumassa halutaan huomioida uudet tapahtumat. Toteuman voi päivitää työkalupalkin Päivitä toteuma -painikkeesta.

Sen oikealla puolella olevasta Yhteenveto -valikossa näkyy edellinen päivä, jolloin toteuma on päivitetty. Samassa valikossa on useita rivejä, jos budjetti on eritely aikajaksoittain.

Rivien selitykset:
 • Aloituspäivä: Budjetissa oleva aloituspäivä sekä nykyinen aloituspäivä projektin tai työnumeron perustiedoista
 • Lopetuspäivä: Budjetissa oleva lopetuspäivä sekä nykyinen lopetuspäivä projektin tai työnumeron perustiedoista
 • Projektivarasto: Edellisellä päivityshetkellä ollut projektivaraston arvo.
 • Avoimet ostotilaukset: Edellisellä päivityshetkellä vastaanottamatta olleiden ostotilausrivien arvo.
 • Avoimet myyntitilaukset: Edellisellä päivityshetkellä toimittamatta olleiden myyntitilausrivien arvo.
 • Avoimet proformat: Myyntireskontrassa olevat Proforma-laskut, joita ei ole vielä laskutettu.
 • Työaika: Budjetoitu ja toteutunut työaika valitussa yksikössä. Toteuma haetaan työaikakirjauksista niiltä palkkalajeilta, joiden tyyppi on määritelty lisäämään työaikaa.
 • Ostot yhteensä: Summa alla olevien ostorivien arvoista. Ostojen toteuma haetaan seuraavilta  kirjanpidon tositelajeilta: Ostolasku, Ostolaskun hyvitys, Muistiotosite, Sisäiset siirrot, Vyörytykset ja Osatuloutus. Näiden lisäksi huomioidaan itselisätyt tositelajit, joiden ID on suurempi kuin 14 ja pienempi kuin 100. Osatuloutus tositelajilta ei huomioida Muu tasetili tilityyppejä.
  • Ostot - materiaali: Projektinhallinnan yleisissä asetuksissa määritellyille Ostot - materiaali -tileille tehdyt ostot.
  • Ostot - palvelut: Projektinhallinnan yleisissä asetuksissa määritellyille Ostot - palvelut -tileille tehdyt ostot.
  • Ostot - muut: Muille ostotileille, joita ei ole määritelty edellä olevissa kohdissa, tehdyt ostot. Näiden tilien tyypit ovat: Ostotili, Muu tasetili, Käyttöomaisuus, Muu kulutili, Rakentamispalvelun ostot ja Palkat.
 • Työkustannus: Budjetoitu ja toteutunut työaikakirjausten kustannus. Toteuma haetaan työaikakirjauksista niiltä palkkalajeilta, joiden tyyppi on määritelty lisäävän työkustannusta.
 • Materiaali: Budjetoidut ja toteutuneet materiaalikulut. Toteuma haetaan varastotapahtumista.
 • Kulut yhteensä: Kaikkien edellä olevien kulujen summa.
 • Myynti: Budjetoitu ja toteutunut myynti sisältäen Proforma-laskut. Toteuma haetaan myyntireskontrasta ja kirjanpidosta seuraavilla ehdoilla:
  • Myyntireskontra: Laskutuksesta haetaan vain Proforma-laskut, joilla ei ole kirjanpidon tositetta. Näiden arvo on eriteltynä laskelman yläosassa.
  • Kirjanpito: Myyntilaskut, Käteislaskut, Muistiotosite, Sisäiset siirrot, Vyörytykset ja Osatuloutus-tositelajeille ja Myynti, Muu tuottotili, Saadut ennakot ja Rakennuspalvelun myynti-tyyppisille tileille kirjatut tapahtumat.
 • Voitto: Budjetoitu ja toteutunut voitto. Lasketaan seuraavalla kaavalla: Myynti - Työkustannus - Materiaali - Ostot.
 • Voittoprosentti: Budjetoitu ja toteutunut voittoprosentti. Lasketaan seuraavalla kaavalla: Voitto / Myynti.

Toteuma-% sarakkeeesa näkyy montako prosenttia toteuma on budjetista. Erotus -sarakkeessa on puolestaan budjetti - toteuma.

Budjetti Projektinhallinta Toiminnanohjaus Toteuma