Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Projektinhallinta > Projektivarasto

Projektivarasto

Tulosta
Projektivarasto. Klikkaa suuremmaksi.

Ohjelmassa on mahdollista ylläpitää projektikohtaista varastoa. Projektivarasto on käytännössä tavallinen varastopaikka, joka on merkitty asetuksissa Projektivarastoksi ja jonne on sen jälkeen siirretty tavaraa muista varastopaikoista.

Siihen pääsee käsiksi projektin/työnumeron työkalupalkin Projektivarasto -painikkeesta.

Projektivaraston käyttöönotto

Projektivarastopaikalle pitää tehdä joko pano tai ostotilauksen vastaanotto tai sinne siirretään tavaraa muilta varastopaikoilta joko varastosiirtona tai siirtotilauksena. Tämä tapahtuma pitää kohdistaa sille projekti- ja/tai työnumerolle, jolle tavara halutaan lisätä. Panon, vastaanoton tai siirron jälkeen kyseinen varastonimike tulee näkyviin projektivarastossa ja sille voi tehdä samoja toimintoja kuin normaalillakin varastopaikalla olevalle nimikkeelle.

Käyttö

Projektivarastossa oleva tavara voidaan käyttää, merkitsemällä halutun nimikkeen perässä olevaan kenttään yksikkömäärä, jota sitä halutaan käyttää ja painamalla sen jälkeen työkalupalkista Käytä -painiketta. Tästä syntyy Käyttö -tyyppinen varastotapahtuma valitulle Tapahtumapäivälle. Tapahtumapäivä -kenttä on yhteinen kaikille toiminnoille.

Käytetyt tavarat tulevat näkyviin projektin Tapahtumat -välilehdelle, josta ne voi edelleen laskuttaa.

Palautus

Projektilla oleva ylimääräinen tavara voidaan palauttaa takaisin normaalille varastopaikalle. Palautus voidaan tehdä joko suorana varastosiirtona tai siirtotilauksella. Varastosiirto tapahtuu vain varastotapahtumina. Siirtotilauksen etuna on, että siitä jää selkeä historiatieto mitä siirrettiin ja milloin sekä se mahdollistaa paremman toimitusten hallinnan.

Inventointi

Jos projektivaraston saldot eivät vastaa todellisuutta, voidaan Varastossa, Tulossa ja Menossa -saldot inventoida. Inventoitaessa Määrä -sarakkeeseen syötetään määrä, joka varastossa on. Siitä syntyy varastotapahtuma, jonka määränä on alkuperäisen määrän ja inventoidun määrän erotus. Samalla tämä erotus lisätään/vähennetään varastopaikan kokonaissaldosta.

Projektisiirto

Tavaraa voi myös siirtää suoraan toiselle projektille ja/tai työnumerolle. Samassa yhteydessä tavarat voi myös merkitä käytetyiksi siirron jälkeen. Toiminnosta syntyy kaksi Varastosiirto -tyyppistä varastotapahtumaa jokaista siirrettyä nimikettä kohti.

Projektinhallinta Projektivarasto Toiminnanohjaus