Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Projektinhallinta > Budjetti

Budjetti

Tulosta
Budjetti. Klikkaa suuremmaksi.

Budjetti-välilehdellä syötetään projektin ja/tai työnumeroiden budjetit.

Työkalupalkista voi valita näytetäänkö myös liittyvien työnumeroiden budjetit sekä projektin budjetin voi laskea työnumeroiden budjeteista.

Pitkäkestoisten projektien budjetit ja toteumat voi tarpeen vaatiessa eritellä aikajaksoille. Tällöin riville syötetään aloitus- ja/tai lopetuspäivät.

Aikajaksot

Budjetin muokkaus

Jos aloitus- ja lopetuspäivät on syötetty, tulee toteuman päivityksessä kyseisille riveille vain sillä aikavälillä olevat tapahtumat. Tällöin on riski että toteumasta jää puuttumaan tapahtumia, jotka eivät osu aikaväliin.

Käytännössä aikajaksoja ei kannata määritellä kuin projektiriveille (ilman työnumeroa) ja silloinkin kannattaa tehdä niin, että ensimmäiseltä aikajaksolta jätetään aloituspäivä pois, ja viimeiseltä aikajaksolta puolestaan lopetuspäivä. Tällä saadaan varmistettua, että mahdolliset aikajakson ulkopuoliset tapahtumat tulevat huomioitua ainakin jollakin rivillä.

Jos haluaa laskea budjetin projektin eri aikajaksoille työnumeroilta, on myös työnumeroille syötettävä samat aikajaksot kuin projektilla.

Aikajaksot voi määritellä esimerkiksi seuraavalla tavalla:

 1. Ensimmäinen aikajakso: -> 31.12.2015
 2. Toinen aikajakso: 1.1.2016 - 31.12.2016
 3. Kolmas aikajakso: 1.1.2017 ->

Budjetin laskenta

Projektin budjetin voi summata työnumeroiden budjeteista. Projektin ja työnumeroiden budjetit voi laskea myös projektirakenteesta. Näissä tapauksissa budjettiriveillä ei saa olla päivämäärärajauksia.

Budjetti lasketaan projektirakenteesta seuraavilla ehdoilla:

 • Rakenteen sisäinen työaika summataan budjetin "Työaika" -kenttään.
 • Rakenteen alihankinta kustannus summataan budjetin "Ostot - palvelut" -kenttään. Alihankinnan työajalle ei ole omaa kenttää budjetissa.
 • Rakenteen materiaalikustannus summataan budjetin "Materiaali" -kenttään.
 • Rakenteen kentät summataan seuraavasti:
  • Sisäinen työaika summataan joko "Sisäinen työaika" kentästä tai "Työaika" kentästä, jos "Sisäinen työaika" on tyhjä.
   • Joko Resurssi- tai Projekti- / Työnumero- / Työvaihe -riveiltä, jos niiden alla ei ole rakenteessa mitään
  • Alihankinta työaika summataan vain "Alihankinta työaika" kentästä.
   • Joko Alihankinta resurssi- tai Projekti- / Työnumero- / Työvaihe -riveiltä jos niiden alla ei ole rakenteessa mitään
  • Materiaali kustannus
   • Joko Materiaali- tai Projekti- / Työnumero -riveiltä, jos niiden alla ei ole rakenteessa mitään


Budjetti Projektinhallinta Toiminnanohjaus