Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Projektinhallinta > Projektin tiedot

Projektin tiedot

Tulosta
Projektin tiedot. Klikkaa suuremmaksi.

Projektin ja työnumeron tiedot näkyvät melko samanlaisilla sivuilla. Projektilla on siihen liittyvät työnumerot omalla välilehdellään, mitä ei työnumerolla ole. Samoin jälkimmäinen Budjetti- ja Hinnasto-välilehdet puuttuvat työnumerolta. Muuten näkymät ovat melko samat.

Projektirakenne

Näkymässä näkyy oletuksena vasemmalla projektin rakenne, josta voi siirtyä helposta projektin ja sen työnumeroiden välillä. Mikäli projektille ei ole luotu rakennetta, näkyy projektioksan alla vain lista siihen liittyvistä työnumeroista. Rakenne näkyy samanlaisena riippumatta siitä onko avoinna projektin vai sen työnumeron tiedot.

Projektirakenteen saa piilotettua ja takaisin näkyviin työkalupalkin Näytä rakenne -napista. Projektirakenteen leveyttä voi muuttaa puun ja oikealla olevien tietojen välissä olevasta palkista.

Projektirakennetta voi myös suodattaa, jos rakenne on monimutkainen tai projektilla on paljon työnumeroita. Suodatuksen saa näkyviin rakenteen yläpuolelle työkalupalkin Näytä suodatus -napista. Rakennetta voi suodattaa Teksti- ja Tila -sarakkeiden arvoilla.

Projektin tiedot

Projektin tietojen selityksiä:

 • Tunniste: Juokseva projektinumero
 • Tila: Vapaasti vaihdettavissa oleva tila
 • Tyyppi ja ryhmä: Vapaasti määriteltävät projektien ryhmittelyä helpottavat tiedot
 • Nimi: Projektin vapaamuotoinen kuvaus
 • Alku ja loppu: Projektin aloitus- ja lopetusajat. Vähintään toinen näistä on annettava, jos haluaa projektin/työnumeron näkyvän kalenterinäkymässä.
 • Työmaa: Kohdistus Työmaa -moduuliin, jonka kautta hallitaan verottajan työmaailmoituksia.
 • Asiakas -ryhmä: Projektin asiakkaaseen ja laskutukseen liittyviä tietoja. Projektilla on oltava asiakas jos sitä halutaan laskuttaa, muuten asiakas ei ole pakollinen tieto.
 • Muut -ryhmä: Projektipäällikkö ja oletus kohdistukset joita käytetään projektille kohdistetuissa tapahtumissa.

Välilehdet

Muita projektiin liittyviä tietoja on jaoteltuna alaosassa oleviin välilehtiin.

 • Tapahtumat: Listaus projektiin kohdistetuista tapahtumista, kuten työaikakirjaukset, varastotapahtumat ja tilausrivit.
 • Dokumentit: Listaus projektiin kohdistetuista ylemmän tason tapahtumista, kuten myynti- ja ostotilaukset sekä myynti- ja ostolaskut.
 • Työnumerot: Listaus projektiin liittyvistä työnumeroista. Tämä välilehti puuttuu työnumeroilta.
 • Tehtävät: Listaus projektiin liittyvistä tehtävistä.
 • Lisätiedot: Vapaamuotoiset projektin lisätiedot.
 • Toteuma: Budjetti-toteuma laskelma.
 • Budjetti: Projektin ja siihen liittyvien työnumeroiden budjettien muokkaus.
 • Hinnasto: Projektin hinnasto, jossa on määritelty laskutuksessa käytettäviä myyntihintoja ja alennusprosentteja. Tämä välilehti puuttuu työnumeroilta.
 • Maksupostit: Projektiin liittyvät maksupostit

Tapahtumat välilehdeltä käyttäjä voi erikseen merkitä tiettyjä tapahtumia hyväksytyiksi, hylätyiksi ja ohitetuiksi, jos ne edellyttävät toimenpiteitä ennen laskutusta.

Projekti Projektinhallinta Toiminnanohjaus Työnumero