Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Projektinhallinta > Laskutus

Laskutus

Tulosta
Laskutus. Klikkaa suuremmaksi.

Projektitapahtumia voidaan laskuttaa suoraan projektinhallinnasta. Työkalupalkissa olevasta Laskutus -painikkeesta avautuu ikkuna, jonka vasemmassa reunassa on listaus laskutettavissa olevista projektitapahtumista. Sellaisia ovat mm. työaikakirjaukset, varastotapahtumat, ostoreskontrassa ostotileille kirjatut rivit ja kirjanpidon muistiotositteille kirjatut rivit. Laskutetuiksi, hylätyiksi ja ohitetuiksi merkityt rivit eivät näy tässä listassa.

Oikealla on valinnat laskurivien luonnissa käytettäville asetuksille sekä esikatselu syntyvistä laskuriveistä.

Vasemmalla olevaa listaa voi suodattaa sarakkeissa olevista suodatuskentistä ja molempien listauksien näkyviä sarakkeita voi muokata yläosassa olevan työkalupalkin panikkeesta.

Asetukset

Laskutuksen asetuksien kuvaukset:

 • Lisää rivit laskulle: Valintoina joko luodaan uusi lasku tai lisätään rivit jollekin projektin asiakkaan Luotu -tilassa olevaan laskuun.
 • Tyyppi: Luotavan laskun tyyppi valinta.
 • Summaa tapahtumat: Miten muut kuin työaikakirjaukset summataan:
  • Ei: Ei summausta, jokainen tapahtuma tulee omana laskurivinään.
  • Tyyppi: Summataan eri tyyppiset tapahtumat tyypeittäin yhdeksi riviksi, esim. Varastotapahtumat, Ostolaskut.
  • Tyyppi ja tunnus: Summataan tapahtumat tyypeittäin ja tuotekoodeittain, toimii periaatteessa vain varastonimikkeiden kanssa.
  • Tyyppi ja teksti: Summataan tapahtumat tyypeittäin ja teksteittäin.
  • Sopimus: Summataan tapahtumat yhdeksi urakka riviksi.
 • Tapahtuman kuvaus: Lisätäänkö tapahtumien kuvaukset laskuriveille vai ei.
 • Työajan teksti: Miten työaikakirjausten laskurivin teksti muodostetaan:
  • Tyyppi: Asettaa jokaisen työaikakirjausrivin tekstiksi "Työaika".
  • Päivämäärä: Käyttää kirjauksen aloituspäivää tekstinä.
  • Henkilö: Käyttää kirjauksen työntekijää tekstinä.
  • Henkilö + päivämäärä: Käyttää kirjauksen työntekijää ja aloituspäivää tekstinä.
  • Palkkalaji: Käyttää kirjauksen palkkalajia tekstinä.
  • Palkkalaji + päivämäärä: Käyttää kirjauksen palkkalajia ja aloituspäivää tekstinä.
  • Palkkalaji + henkilö + päivämäärä: Käyttää kirjauksen palkkalajia, työntekijää ja aloituspäivää tekstinä.
  • Työvaihe: Käyttää kirjauksen työvaihetta tekstinä. Jos työvaihe puuttuu kirjaukselta, käytetään Ei työvaihetta -tekstiä tässä ja seuraavissa vaihtoehdoissa.
  • Työvaihe + päivämäärä: Käyttää kirjauksen työvaihetta ja aloituspäivää tekstinä.
  • Työvaihe + henkilö: Käyttää kirjauksen työvaihetta ja työntekijää tekstinä.
  • Työvaihe + henkilö + päivämäärä: Käyttää kirjauksen työvaihetta, työntekijää ja aloituspäivää tekstinä.
  • Työvaihe + henkilö + päivämäärä + palkkalaji: Käyttää kirjauksen työvaihetta, työntekijää, aloituspäivää ja palkkajia tekstinä.
  • Työvaihe + palkkalaji + päivämäärä: Käyttää kirjauksen työvaihetta, palkkajia ja aloituspäivää tekstinä.
 • Summaa työaika: Miten työaikakirjkset summataan:
  • Ei: Ei summausta, jokainen työaikakirjaus tulee omana laskurivinään.
  • Ei (työaika päivinä): Ei summausta, muuttaa työajat päiviksi asetuksissa asetetun työpäivän pituuden mukaan.
  • Teksti: Summaa kirjaukset tekstin mukaan. Edellinen Työajan teksti -valinta vaikuttaa miten rivit summataan.
  • Teksti (työaika päivinä): Sama kuin edellä, mutta muuntaa työajat päiviksi asetuksissa asetetun työpäivän pituuden mukaan.
  • Sopimus: Summataan tapahtumat yhdeksi urakka riviksi.
 • Työajan kuvaus: Miten työaikakirjausten kuvas muodostetaan laskuriveille:
  • Ei: Ei kuvausta
  • Kirjaukselta: Käytetään työaikakirjaukselle mahdollisesti merkittyä kuvausta.
  • Automaattinen: Luodaan kuvaus automaattisesti kirjauksen tietojen ja valitun tekstin muodostuksen perusteella.

Laskutus

Laskutus etenee käytännössä seuraavassa järjestyksessä:

 1. Valitaan vasemmasta listauksesta rivit, jotka halutaan laskuttaa.
 2. Valitaan oikealla olevista valinnoista halutut asetukset.
 3. Painetaan oikealla puolella olevaa Päivitä -nappia.
 4. Tarkistetaan esikatselusta, että rivit näyttävät siltä miltä pitäisi.
 5. Muutetaan valintoja ja/tai asetuksia tarpeen vaatiessa ja tarkistetaan esikatselu uudelleen.
 6. Painetaan Luo lasku -nappia kun esikatselussa olevat rivit ovat halutussa muodossa.

Jos laskutus jostain syystä epäonnistui, palautuvat laskutetut rivit takaisin laskutettaviksi kun ne laskurivit tai laskut on poistettu myyntireskontrasta.

Laskutus Projektinhallinta Toiminnanohjaus