Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Projektinhallinta > Rakenne

Rakenne

Tulosta
Projektirakenne. Klikkaa suuremmaksi.

Projektille voi luoda rakenteen, jota voidaan käyttää aikataulutuksessa, materiaalihallinnassa ja työajankirjauksessa.

Rakenteessa voi olla kansiota, työnumeroita, varastonimikkeitä ja työvaiheita. Työvaiheet voi myös jakaa pienempiin osiin: resursseihin ja alihankintaresursseihin.

Rakenteen perusteella voi laskea projektin suunnitellun kulurakenteen, materiaalitarpeen ja työajan.

Muokkaus

Rakenteen muokkaus. Klikkaa suuremmaksi.

Rakennetta muokataan seuraavasti:

  • Rivien lisääminen: Uusia rivejä lisätään valitsemalla se rivi, jonka alle rivi(t) halutaan lisätä, klikataan siinä hiiren oikeaa ja valitaan Lisää-valikosta halutun tyyppinen tietue.
  • Raahaaminen: Rivejä voi raahata toisten oksien alle tietyin ehdoin esim. työnumeroa ei voi raahata toisen työnumeron tai sen alla olevien rivien alle.
  • Muokkaaminen: Muokkaus avautuu muokkauspainikkeesta tai tuplaklikkaamalla riviä.
  • Poisto: Valitaan poistettava rivi ja klikataan työkalupalkista tai hiiren oikeannapin valikosta Poista-nappia.
Muokkauksen oleellisimmat tiedot ovat alaosassa näkyvässä Arvot-ryhmässä. Suunniteltu tarve syötetään Suunniteltu - Per yksikkö-sarakkeeseen. Ohjelma laskee tämän perusteella suunnitellun kokonaistarpeen Yhteensä-sarakkeeseen.
  • Määrä: Rivin määrä, jota käytetään kertoimena työajalle ja kustannukselle. Tämä tieto vyörytetään ylemmiltä oksilta alla oleville oksille. Huom! Tähän ei pidä syöttää työaikaa, niille on omat kenttänsä.
  • Kustannus: Kustannus summataan alemmilta oksilta ylöspäin
  • Työaika: Kokonaistyöaika summataan alemmilta oksilta ylöspäin. Tämä on periaatteessa Sisäisen ja Alihankita työajan summa, mutta tätä voidaan käyttää myös, jos ei haluta tarkemmin eritellä työajan koostumusta.
  • Sisäinen: Sisäinen työaika summataan alemmilta oksilta ylöspäin. Tämä sisältää käytännössä yrityksen itse tekemän työn.
  • Alihankinta: Alihankinta työaika summataan alemmilta oksilta ylöspäin. Alihankintana ostettava työaika.

Toteuma-sarakkeessa on rakenteeseen kohdistettu toteuma. Työajantoteuma päivittyy automaattisesti tehtäessä työaikakirjauksia kyseiseen oksaan.

Aikataulutustaso-valinnalla määrätään näkyykö kyseinen rivi projektinhallinnan aikataulutusnäkymässä. Tämän kanssa on syytä olla tarkkana, sillä jos sama oksa on aikataulutettu useammalla tasolla, kertaantuu aikataulutuksessa oleva työmäärä aikataulutettujen tasojen määrällä.

Projektinhallinta Projektirakenne Toiminnanohjaus