Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Premium > Mallintaminen > 9. Jaa kulut käsin

9. Jaa kulut käsin

Tulosta

Kulujakojen tuonnin jälkeen malliin jää vielä jakamattomia kuluja. Tämän voi tarkistaa esimerkiksi vertaamalla kulumoduulin juurikansion summaa toimintomoduulin juurikansion summaan. Käytännössä kaikki kustannukset pitäisi siirtyä laskentamallissa eteenpäin, tässä mallissa suoraan toiminnoille.

Nyt erotus on 10 581 €, joka koostuu kolmesta "Tasajako"-ajurilla merkitystä tilistä. Nämä tilit jaetaan seuraavasti:

  • Toimistokulut: Jaetaan kaikille toiminnoille.
  • Markkinointikulut: Jaetaan vain "Markkinointi"-toiminnolle.
  • Muut kiinteät kulut: Jaetaan kaikille toiminnoille.
Toimistokulujen jakaminen

Toimistokulujen jakaminen

Jollei ruudun oikealla puolella oleva jakoikkuna ole jo avattuna, avaa se työkalupalkin "Jako"-painikkeesta.

Valitse kulumoduulista "Toimistokulut" ja varmista että "Ajuri"-sarakkeeseen on valittu "Tasajako".

Jakoikkunan pitäisi olla tällä hetkellä tyhjä. Valitse toimintovalikosta "Lisää kohteita"-toiminto. Sama toiminto löytyy myös työkalupalkista samalla nimellä ja kuvakkeella.

Tästä avautuu kohdetilien valintaikkuna, jossa on oletuksena näkyvissä toimintomoduuli.

Kohdetilien valinta

Kohdetilien lisääminen

Kuten alussa on mainittu, toimistokulut jaetaan kaikille toiminnoille. Tämä on helpointa tehdä valitsemalla "Toiminnot"-kansio ja sen jälkeen klikataan työkalupalkista "Lisää kohteita"-painiketta.

Toiminto lisää kaikki valitun oksan alla olevat toiminnot lähdetilin jakoikkunaan. Ikkunan alareunan tilariville tulee ilmoitus "16 kohdetiliä lisätty lähdetilille: 'Toimistokulut'".

Yksittäisen kohdetilin lisäys tehdään vain kerran yhtä lähdetiliä kohden, joten ei haittaa vaikka samoja kohteita yrittäisikin lisätä useampaan kertaan.

Rakenteesta voi valita myös useita rivejä pitämällä näppäimistön Ctrl- tai Shift-nappeja painettuna rivejä valittaessa.

Sulje ikkuna otsikkopalkin ruksista kun halutut kohdetilit on lisätty.

Jakojen tekeminen

Jakojen tekeminen kohdetileille

Kun kohdetilit on nyt lisätty jakoikkunaan, tehdään varsinainen kulujen jakaminen. Nyt kun jakoikkunassa on vain ne kohdetilit, joille kulut on tarkoituskin jakaa, voidaan jakaminen tehdä automaatilla.

Klikkaa toimintovalikosta "Valitse kaikki"-toimintoa. Sama toiminto löytyy myös työkalupalkista samalla nimellä ja kuvakkeella. Tämä merkitsee kaikki listauksessa näkyvät kohdetilit "Valituiksi" ja koska lähdetilin ajurina on "Tasajako", lasketaan jaoille myös automaattinen ajuriarvo.

Kohdetilit voi valita myös tili kerrallaan täppäämällä "Valitse" saraketta.

Valmis toimistokulujen jako

Valmis toimistokulujen jako

Jakoikkunassa pitäisi näkyä nyt valittuna kaikki 16 kohdetiliä ja jokaisen ajuriarvona pitäisi olla 6,25. Tämä tulee kaavasta: 100 % / 16 jakoa.

Tämä sama prosessi toistetaan myös "Muut kiinteät kulut" tilille.

Huom! "Markkinointikulut" jaetaan vain "Markkinointi"-toiminnolle, joten kohdetilien lisäysikkunasta valitaan vain se "Markkinointi"-toiminto ja sen jälkeen klikataan "Lisää kohteita"-painiketta.

Kun nämä jaot on tehty, niin toimintomoduulin juurikansion kustannuksen pitäisi laskennan jälkeen olla sama kuin kulumoduulin juurikansion.

Kustannusten jakaminen Mallintaminen Premium Toimintolaskenta