Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Premium > Mallintaminen > 1. Luo omat sarakkeet

1. Luo omat sarakkeet

Tulosta
Omien sarakkeiden luonti.

Ovitehdas-mallissa on laskentakohteilla kolme omaa saraketta:

  • Neliömäärä: Yhden oven pinta-ala.
  • Sahausmetrit: Montako metriä sahausta yksi ovi vaatii.
  • Jyrsintäminuutit: Montako minuuttia jyrsintäaikaa yksi ovi vaatii.

Sarakkeet voi luoda esimerkiksi seuraavasti:

  1. Klikataan kolme kertaa työkalupalkin "Lisää"-paniketta, jolloin sarakelistauksen loppuun tulee kolme uutta saraketta, "Sarake 34", "Sarake 35" ja"Sarake 36".
  2. Valitaan "Sarake 34", ja vaihdetaan sen otsikoksi "Neliömäärä". Sarakkeen muut tiedot pitäisivät ollakin oletuksena oikein. HUOM! Tietotyypin voi valita vain uutta saraketta luotaessa.
  3. Vaihdetaan myös kahden muun sarakkeen otsikot, "Sarake 35" -> "Sahausmetrit " ja "Sarake 36" -> "Jyrsintäminuutit". Muut tiedot ovat samat kuin "Neliömäärällä".

Klikataan työkalupalkin "Hyväksy muutokset"-painiketta, jolloin muutokset siirtyvät malliin.

Mallintaminen Premium Sarakkeet Toimintolaskenta