Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Premium > Mallintaminen > 10. Tuo toimintojen jaot

10. Tuo toimintojen jaot

Tulosta
Toimintojen ajurit

Ennen kuin toimintojen jakoja tuodaan, on toiminnoille valittava ajurit. Jos niillä ei ole ajuria valittuna, eikä tuontitiedoissa ole ajuria (tässä esimerkissä ei ole), käytetään jaoissa tuonninyhteydessä valittua oletusajuria.

"Ajuri"-sarakkeen saa näkyviin joko lisäämällä sen "Sarakevalinta"-ikkunasta tai klikkaamalla "Jako"-toimintoa. Tee toiminnoille kuvassa näkyvät ajurivalinnat.

Tuontivelhon eri vaiheiden tarkemmat kuvaukset löytyvät "Tietojen tuonti" osiosta.

Vaihe 1

Toimintojakojen tuonti - Vaihe 1.

Vaihe 2

Toimintojakojen tuonti - Vaihe 2.

Tee seuraavat valinnat:

  • Tuonnin tyyppi: Ajuriarvot
  • Lähdemoduuli: Toiminnot
  • Kohdemoduuli: Laskentakohteet
  • Huom! Lähdetiedoissa olevien sarakkeiden "Lähde koodi" ja "Kohde koodi" kirjoitusasu ei ole sama kuin "Kohdesarake" listauksessa, joten lähdesarakkeet on valittava käsin.
  • Klikataan "Seuraava"

Vaihe 3

Toimintojakojen tuonti - Vaihe 3.

Esikatselun pitäisi näyttää edellä astettujen valintojen jälkeen seuraavalta. Jollei näin ole, palaa ikkunan vasemmassa yläreunassa olevasta nuoli-painikkeesta takaisin sarakkeiden kohdistukseen ja korjaa valinnat.

Suorita tuonti klikkaamalla oikealla alhaalla olevaa "Tuo tiedot"-painiketta.

Lopputuloksena pitäisi olla 16 tuotua riviä. Hyväksy tuonti "Valmis"-painikkeesta.

Lopputulos

Toimintojakojen tuonti - Lopputulos.
Laskentakohdemoduulin asiakkailla pitäisi olla nyt jaettuna neljä toimintoa joiden yhteenlaskettu kustannus on 30 815,85 €. Muut toiminnot jaetaan käsin.
Ajuriarvot Mallintaminen Premium Toiminnot Toimintolaskenta Tuonti