Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Premium > Mallintaminen > 8. Tuo kulujen jaot

8. Tuo kulujen jaot

Tulosta
Kulutilien ajurit

Ennen kuin kulujen jakoa tuodaan, on kulutileille valittava ajurit. Jos tileillä ei ole ajuria valittuna, eikä tuontitiedoissa ole ajuria (tässä esimerkissä ei ole), käytetään jaoissa tuonninyhteydessä valittua oletusajuria.

"Ajuri"-sarakkeen saa näkyviin joko lisäämällä sen "Sarakevalinta"-ikkunasta tai klikkaamalla "Jako"-toimintoa. Tee tileille kuvassa näkyvät ajurivalinnat.

Tuontivelhon eri vaiheiden tarkemmat kuvaukset löytyvät "Tietojen tuonti" osiosta.

Vaihe 1

Kulujakojen tuonti - Vaihe 1.

Vaihe 2

Kulujakojen tuonti - Vaihe 2.

Tee seuraavat valinnat:

  • Tuonnin tyyppi: Ajuriarvot
  • Lähdemoduuli: Kulut
  • Kohdemoduuli: Toiminnot
  • Huom! Lähdetiedoissa olevien sarakkeiden "Lähde koodi" ja "Kohde koodi" kirjoitusasu ei ole sama kuin "Kohdesarake" listauksessa, joten lähdesarakkeet on valittava käsin.
  • Klikataan "Seuraava"

Vaihe 3

Kulujakojen tuonti - Vaihe 3.

Esikatselun pitäisi näyttää edellä astettujen valintojen jälkeen seuraavalta. Jollei näin ole, palaa ikkunan vasemmassa yläreunassa olevasta nuoli-painikkeesta takaisin sarakkeiden kohdistukseen ja korjaa valinnat.

Suorita tuonti klikkaamalla oikealla alhaalla olevaa "Tuo tiedot"-painiketta.

Lopputuloksena pitäisi olla 61 tuotua riviä. Hyväksy tuonti "Valmis"-painikkeesta.

Lopputulos

Kulujakojen tuonti - Lopputulos.

Valitse kulumoduulin juurikansio ja avaa jakoikkuna työkalupalkista, jollei se ole jo auki. Jakoikkunassa pitäis näkyä nyt 61 jakoriviä, joiden ajuriarvojen yhteenlaskettu summa on 51 715,95. Klikkaamalla kulurakenteen eri rivejä, jakoikkunaan suodattuu kaikkien kyseisen rivin alla olevassa rakenteessa olevien tilien jaot.

Jos mallin nyt laskee, pitäisi toimintomoduulin juurikansion kustannukseksi tulla 444 865,00 €. Tästä voi helposti päätellä, että mallissa on vielä reilut 10 000 € jakamattomia kuluja. Nämä koostuvat "Tasajako"-ajurilla merkityistä tileistä.

Ajuriarvot Mallintaminen Premium Tilien jakaminen Toimintolaskenta Tuonti