Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Premium > Mallintaminen > 11. Tuo myyntitiedot

11. Tuo myyntitiedot

Tulosta
Myyntitietojen tuonti - Vaihe 1.

Tuontivelhon eri vaiheiden tarkemmat kuvaukset löytyvät "Tietojen tuonti" osiosta.

Vaihe 1

Vaihe 2

Myyntitietojen tuonti - Vaihe 2.

Tee seuraavat valinnat:

  • Tuonnin tyyppi: Myyntitiedot
  • Myyntiulottuvuus: [Luo uusi ulottuvuus]
  • Sarakkeiden kohdistus pyrkii kohdistamaan sarakkeet joilla on sama otsikko toisiinsa, joten ne pitäisi mennä oletuksena oikein. Muussa tapauksessa sarakkeet kohdistetaan kuvassa olevalla tavalla.
  • Klikataan "Seuraava"

Vaihe 3

Myyntitietojen tuonti - Vaihe 3.

Esikatselun pitäisi näyttää edellä asetettujen valintojen jälkeen seuraavalta. Jollei näin ole, palaa ikkunan vasemmassa yläreunassa olevasta nuoli-painikkeesta takaisin sarakkeiden kohdistukseen ja korjaa valinnat.

Suorita tuonti klikkaamalla oikealla alhaalla olevaa "Tuo tiedot"-painiketta.

Vaihe 4

Myyntitietojen tuonti - Vaihe 4.

Lopputuloksena pitäisi olla 76 tuotua riviä. Hyväksy tuonti "Valmis"-painikkeesta.

Klikkaa työkalupalkin "Myynnit"-painiketta. Jos tuonti onnistui, pitäisi myyntirivien summarivillä näkyä kuvassa olevat arvot. Valitse vasemmalla olevan myyntiulottuvuuden "Ulottuvuuskansio 1"-sarakkeeseen "Tuotteet"-kansio ja "Ulottuvuuskansio 2"-sarakkeeseen "Asiakkaat"-kansio.

Klikkaa työkalupalkin "Päivitä malliin"-painiketta, joka päivittää valitun myyntiulottuvuuden myynnit laskentakohdemoduuliin. Ikkunan alareunan tilariville pitäisi tulla ilmotus päivityksestä.

Klikkaa työkalupalkin "Hyväksy muutokset"-painiketta.

Jos haluat tarkistaa tapahtuiko mitään, lisää "Määrä" ja/tai "Myynti" sarake näkyviin laskentakohdemoduuliin. Laskentakohteilla pitäisi nyt olla arvoja näissä sarakkeissa. Arvot saa summattua kansiotasoille laskemalla mallin.

Mallintaminen Myyntitiedot Premium Toimintolaskenta Tuonti