Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Premium > Mallintaminen > 13. Jaa "Markkinointi"-toiminto

13. Jaa "Markkinointi"-toiminto

Tulosta
Markkinoinnin jako

Kohdetilien lisäämisen käytännöt on selitetty tarkemmin kohdissa 9. Jaa kulut käsin sekä Käyttöliittymä/Tilien jakaminen.

"Myynnin ja markkinoinnin toiminnot"-kansion muut tilit on jo jaettu ajuriarvojen tuontitiedostolla. Jäljelle jäi vain "Markkinointi"-toiminto. Tämä jaetaan seuraavasti:

  • Klikkaa "Markkinointi"-toiminto valituksi.
  • Avaa jakoikkuna ja valitse toimintovalikosta "Lisää kohteita".
  • Valitse laskentakohdemoduulin "Asiakkaat"-kansio kohdeiden lisäysikkunasta.
  • Klikkaa työkalupalkista "Lisää kohteita"-painiketta.
  • Pitäisi tulla ilmoitus, että 4 kohdetiliä on lisätty.
  • Sulje lisäysikkuna.

Markkinoinnin ajuriksi on valittu "Myyntimäärä kpl". Se on laskettuajuri, joka käyttää laskentakohteen "Määrä"-saraketta ajuriarvona. Nyt kun myyntitiedot tuotiin ja päivitetiin malliin kohdassa 11, voi jakoikkunan toimintovalikosta klikata "Valitse kaikki" ja sovellus hakee ajuriarvot suoraan asiakkaiden "Määrä"-sarakkeesta.

Mallintaminen Premium Toimintolaskenta