Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Premium > Mallintaminen > 2. Luo ajurit

2. Luo ajurit

Tulosta
Ajureiden luonti.

Ovitehdas-mallissa on käytössä seuraavat ajurit:

 • Henkilötyövuosi: Jaetut arvot-tyyppinen ajuri. Käytetään jaettaessa mm. muuttuvia palkkoja toiminnoille.
 • Kilowattitunti: Jaetut arvot-tyyppinen ajuri. Käytetään jaettaessa mm. muuttuvaa energiaa toiminnoille.
 • Sahausmetrit: Laskettu ajuri. Käytetään jaettaessa "Sahaus"-toimintoa tuotteille. Laskentakaava on [Laskentakohteet:Sahausmetrit]*[Laskentakohteet:Määrä].
 • Jyrsintäminuutit: Laskettu ajuri. Käytetään jaettaessa "Jyrsintä"-toimintoa tuotteille. Laskentakaava on [Laskentakohteet:Jyrsintäminuutit]*[Laskentakohteet:Määrä].
 • Tuotantoneliöt: Laskettu ajuri. Käytetään jaettaessa "Maalaus"-toimintoa tuotteille. Laskentakaava on [Laskentakohteet:Neliömäärä]*[Laskentakohteet:Määrä 
 • Tilaneliöt: Jaetut arvot-tyyppinen ajuri. Käytetään jaettaessa mm. tilavuokria toiminnoille.
 • Kilometrit: Yksilöityajuri. Käytetään jaettaessa matkakuluja toiminnoille.
 • Laskujen lkm: Yksilöityajuri. Käytetään jaettaessa "Laskutus"-toimintoa asiakkaille.
 • Asiakasvierailujen lkm: Yksilöityajuri. Käytetään jaettaessa "Asiakasvierailut"-toimintoa asiakkaille.
 • Tilausrivien lkm: Yksilöityajuri. Käytetään jaettaessa "Myyntitilausten syöttö"-toimintoa asiakkaille.
 • Myyntimäärä kpl: Laskettuajuri. Käytetään jaettaessa varaston eri toimintoja tuotteille.
 • Asiakastunnit: Yksilöityajuri. Käytetään jaettaessa "Välitön myyntityö"-toimintoa asiakkaille.

Oletusajurit "Tasajako" ja "Vapaat prosentit" löytyvät jo valmiiksi listauksesta. Omat sarakkeet voi luoda esimerkiksi seuraavasti:

 1. Klikataan työkalupalkin "Lisää"-painiketta.
 2. Vaihdetaan "Nimi"-kenttään oikea arvo.
 3. Vaihdetaan "Tyyppi"-kenttään oikea arvo.
 4. Jos ajuri on laskettuajuri, täytetään kaava. Esimerkiksi "Sahausmetrit" ajurin kaava luodaan seuraavasti:
  1. Avataan kaavanmuokkauksen "Sarakkeet" listauksesta "Laskentakohteet"-oksa.
  2. Tuplaklikataan "Sahausmetrit"-saraketta.
  3. Tuplaklikataan "Operaattorit"-listauksesta "Kerto ( * )" riviä
  4. Tuplaklikataan "Määrä"-saraketta
  5. Kaava-kentässä pitäisi olla nyt seuraava kaava: [Laskentakohteet:Sahausmetrit]*[Laskentakohteet:Määrä]
  6. Kaavan voi toki kopioida tuohon Kaava-kenttään myös tässä ohjeessä ylläolevasta ajurilistauksesta.
 5. Nämä toiminnot toistetaan sitten kaikille yllä luetelluille ajureille.

Klikataan työkalupalkin "Hyväksy muutokset"-painiketta, jolloin muutokset siirtyvät malliin.

Ajurit Mallintaminen Premium Toimintolaskenta