Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Premium > Mallintaminen > 12. Jaa hallinnon toiminnot

12. Jaa hallinnon toiminnot

Tulosta

Kohdetilien lisäämisen käytännöt on selitetty tarkemmin kohdissa 9. Jaa kulut käsin sekä Käyttöliittymä/Tilien jakaminen.

Kaikki "Hallinnon toiminnot"-kansion alla olevat toiminnot jaetaan kaikille muille toiminnoille. Tämä on helpointa suorittaa seuraavasti:

  • Valitse "Hallinnon toiminnot"-kansio valituksi.
  • Avaa jakoikkuna ja valitse toimintovalikosta "Lisää kohteita".
  • Huom! Vaihda aktiivinen moduuli toimintomoduuliksi, sovellus ehdottaa laskentakohdemoduulia.
  • Valitse "Toiminnot"-kansio kohdeiden lisäysikkunasta.
  • Klikkaa työkalupalkista "Lisää kohteita"-painiketta.
  • Pitäisi tulla ilmoitus, että 45 kohdetiliä on lisätty.
  • Sulje lisäysikkuna.
Hallinnon toimintojen jako

Nyt "Yleisjohtaminen", "Palkanlaskenta" ja "Kirjanpito"-toiminnoilla pitäisi olla kaikki muut paitsi itsensä kohdetileinä. Huomioi, että näillä toiminnoilla on sama ajuri, "Henkilötyövuosi", jonka tyyppi on "Jaetut arvot". Seuraavaksi alustetaan tämän ajurin jaot.

  • Valitse "Yleisjohtaminen" valituksi.
  • Syötä kohdetileille kuvassa näkyvät ajuriarvot.
  • Klikkaa jakoikkunan toimintovalikosta "Valitse kaikki".

"Henkilötyövuosi"-ajurille on nyt alustettu ajuriarvot, joita voidaan käyttää seuraavassa jaossa. Valitse seuraavaksi "Palkanlaskenta"-toiminto ja klikkaa sen jakoikkunan toimintovalikossa jälleen "Valitse kaikki". Sovelluksen pitäisi nyt osata hakea ajuriarvot kaikille muille jakotileille paitsi "Yleisjohtamiselle". Syötä sille ajuriarvoksi 1 ja valitse jako.

Valitse vielä viimeiseksi "Kirjanpito"-toiminto, ja valitse kaikki sen kohde tilit. Nyt kaikille kohdetileille pitäisi tulla ajuriarvot automaattisesti.

Tässä suoritettiin hallinnon kulujen jakaminen sisäisesti kaikille muille toiminnoille. Lopputuloksena "Toiminnot"-kansion kustannuksen pitäis olla 484 455,87 €, joka sisältää 29 009,87 € sisäisiä jakoja. Sisäisen jaon määrän saa näkyviin lisäämällä vastaavan sarakkeen näkyviin.

Mallintaminen Premium Toimintolaskenta