Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Versiot > Versio 1.10 > Versio 1.10.90

Versio 1.10.90

Tulosta


Henkilöstöresurssien suunnittelu

 • Henkilöstöresurssien suunnittelun lomasuunnittelu
 • Henkilöstöresurssien suunnittelun HTV laskenta muutettu tuntipohjaiseksi
 • Työvurotietoihin lisätty kentät, jossa voi määrittää kuinka monta tuntia on 1 htv per henkilöryhmä / työvuoro
 • Uusi sisältö Henkilöstöresurssien suunnittelun raportointiin "Tunnit"
 • Palkkalajeille lisätty kuukausisuodatus
 • Palkkalajeille lisätty tieto "Peruspalkka". Voidaan käyttää kaavoissa [peruspalkka]
 • Poissaoloille lisätty kenttä, jossa määritellään mihin palkkalajeihin se vaikuttaa
 • Ylityölaskentaa hiottu, ylitöille lisätty tili, johon se lasketaan viennissä
 • Henkilöstöresurssien suunnittelun suunnittelunäkymä näyttää nyt eurosummat muotoiltuna
 • Henkilöstöresurssien suunnittelun poissaoloille lisätty valinta "Vaikuttaa palkkaan"
 • Henkilöstöresurssien suunnitteluun lisätty tuki palkankorotuksille
 • Henkilöstöresurssien suunnittelun suunnittelunäkymä näyttää nyt eurosummat muotoiltuna
 • Uusi sarake käyttäjä tauluun AccessToHenkilöstöresurssien suunnittelu, joka määrittää näkyykö Henkilöstöresurssien suunnittelu peruskäyttäjälle (pääkäyttäjille näkyy oletuksena)
 • Mahdollisuus tuoda palkkalajeja työsuhteelle tuonnilla
 • Henkilöstöresurssien suunnitteludatan vienti talousarvioon toteutettu uudelleen
 • Lisätty suodatusvalinta palkkalajien tilivalintaan
 • Henkilöstöresurssien suunnitteluun lisätty mahdollisuus luoda poissaoloja massana
 • Ylityölaskenta Henkilöstöresurssien suunnitteluun

Investointien suunnittelu
 • Mahdollisuus lisätä investoinneille liitteitä
 • Mahdollisuus luoda investointityyppejä ja linkittää niitä investoinneille. Voidaan siis määrittää investoinneille tyyppi ja käyttää sitä hyväksi tulosteissa.
 • Voidaan siis määrittää investoinneille tyyppi ja käyttää sitä hyväksi tulosteissa.
 • Lisätty suodatusvalintoja investoinneille (Tyyppi, prioriteetti, tila)
 • Investointien suunnitteluun lisätty prioriteettikentät

Talousdokumentti
 • Lisätty sivunvaihto -asetus talousdokumentin pohjiin
 • Uusi toiminnallisuus talousdokumenttiin, jolla voi valita kansikuvan ja se asettelee sen sivulle oikein


Ennuste asiakaskohtainen

 • Ennustetyökaluun mahdollisuus tuoda arvoja leikepöydältä (Excel)

Toteumavertailu
 • Mahdollisuus tallentaa kaavioita toteumavertailussa
 • Tallennettuja kaavioita voidaan käyttää uudelleen ja hyödyntää mm. talousdokumenteissa.

Raami
 • Indeksin korotus lukitsee nyt tositteet
 • Indeksin korotus pyöristää luvut budjetin syöttötarkkuudelle
 • Uusi raamin laskentatapa organisaatiorakenteeseen: Laske ja syötä
 • Mahdollisuus syöttää indeksejä tilikarttaan ja korottaa raamia niiden perusteella. Voi myös peruuttaa lokista
 • Tarkistus talousarvionäkymään täsmääkö alatasonraami ylätasonraamiin
 • Tilikarttaan lisätty välisummat, kun näytetään raamia
 • Uusi raamin laskentatapa: Taso tasolta
 • Mahdollisuus vyöryttää raamia organisaatiorakenteessa alatasoille edellisen talousarvion / raamin perusteella

Kirjausluokat
 • Kirjausluokkien valinta kirjaukselle näyttää nyt puumallin, jos kirjausluokat ovat puumallissa

Talousdokumentti
 • Versiointi lisätty talousdokumentin raportteihin
 • Budjettikirjan versiointi
 • Nyt voidaan siis tehdä useita talousdokumentteja yhteen budjettiin, kuten talousarviokirja tai osavuosikatsaus

Ennusteet
 • 2 uutta saraketta kun muokataan ennustetta; alkuperäinen ennuste ja ennusteen muutos
 • Ennustekirjaukset näkyvät talousarvion gridissä kun muokataan ennustetta

Talousarvionäkymä
 • Talousarvionäkymän uudistus - mahdollista muokata eri tositelajeja

Henkilöstöresurssien suunnittelu
 • Ylitöiden hallinta Henkilöstöresurssien suunnitteluun
 • Henkilöstöresurssien suunnittelun raportointinäkymään lisätty juurioksa
 • Henkilöstöresurssien suunnittelun kaavio tulee nyt palkkalajeittain
 • Mahdollisuus poistaa kustannuspaikkakohtaisia Henkilöstöresurssien suunnittelutietoja
 • Lisätty palkkalajien luontitoiminnallisuus Henkilöstöresurssien suunnittelun suunnittelunäkymään
 • Henkilöstöresurssien suunnittelun palkkalajieditoriin lisätty kaavaeditori + muita kenttiä
 • Työsuhteelle lisätty kenttä "Oikeus tulospalkkioon"
 • Työsuhteen voi nyt linkittää työvuoroon
 • Tulospalkkio -ruksi lisätty palkkalajille

Toteumavertailu
 • Päivitä nappi lisätty takaisin toteumavertailuun (Ennustemuutoskirjausten takia)
Ajastukset
 • Ajastetuissa tehtävissä on nyt mahdollista ottaa vyörytystositteet mukaan / pois
 • Ajastetuissa tehtävissä on nyt mahdolista viedä talousarviomuutokset / ennustemuutokset ExportValuesiin
Organisaatiorakenne
 • Mahdollisuus lisätä kustannuspaikan asetuksia leikepöydältä
Rahoituslaskelma
 • Rahoituslaskelmaan voidaan nyt syöttää toteumaa (Uusi paneelien asettelu)

Vienti
 • SAP -vientiin tuki vuosisummien viennille

Talousarvion jakaminen kuukausille
 • Talousarvion jakaminen edellisen toteuman perusteella käyttää nyt asetusta "Näytä vyörytystositteet"

Ennuste
 • Ennusteen pivottiin lisätty yhteissumma
 • Ennusteen pivottiin lisätty sarake "Lähde"
 • Ennusteen kaavioon lisätty näkyviin kustannuspaikan + tilin nimi
 • Ennustetyökaluun lisätty uusia sarakkeita (Budjetti ja vuosiennuste)
 • Ennustetyökalun ennusteen saa nyt sisällöksi toteumavertailuun ja tulosteisiin
 • Ennustetyökaluun lisätty excel exportti pivottiin
 • Toteuman kuukaudet tulevat nyt ennusteen kuukausisarakkeiden rinnalle
 • Ennustetyökaluun uusi valinta "Näytä lukitut tositteet" joilla voi suodattaa lukitut tositteet pois kirjauksista

Toteumavertailu
 • Uusi paneelien asettelu toteumavertailuun (Kirjausten vertaus edelliseen vuoteen)
 • Kirjaus grideihin loppusummat

Henkilöstöresurssien suunnittelu
 • Kustannuspaikkapuu näyttää vain sellaiset kustannuspaikat, joilla on henkilöitä
 • HTV sisältö toteutettu Henkilöstöresurssien suunnittelun raportointiin
 • Työvuorojen määrittely toteutettu Henkilöstöresurssien suunnitteluun
 • Henkilöstöresurssien suunnitteluun on nyt mahdollista merkata keskipalkka per henkilöryhmä, kustannuspaikka,palkkalaji

XBRL
 • XBRL -tuki taloussuunnitelmavuosille
 • XBRL vientiin tuki kirjausluokkasuodatukselle ja vyörytystositteille