Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Versiot > Versio 1.10 > Versio 1.10.44

Versio 1.10.44

Tulosta


Uusi kirjautuminen ja ohjelman käynnistys
Tästä on jaettu erillinen ohje. Käytännössä ns. tietokantakohtaisista käynnistyskuvakkeista luovutaan ja tietokannan vaihto ja valinta tapahtuu, kun ohjelma käynnistetään. Kesken työskentelyn tietokanta voidaan voidaan vaihtaa.

Organisaation kansiotason mittariarvot on nyt mahdollisia
Aiemmin mittareita on voinut tehdä vain kustannuspaikoille, nyt mittareita voi luoda myös kansiotasolla organisaatiorakenteessa.

Vyörytys
Vyörytys on kokonaan uusi toiminnallisuus. Voit vyöyryttää helposti esimerkiksi hallinnon kulut ydintoiminnan kustannuspaikoille. Vyörytys voidaan tehdä kuukausittain tai vaikka koko vuosi kerrallaan. Vyöryttää voidaan yhtä lailla talousarviota, toteumaa kuin myös talousarviomuutoksia. Vyörytyssäännöt voidaan tallentaa ja samoja sääntöjä voidaan käyttää uudelleen.

Vyörytysarvojen tuonti
Vyörytysarvot voidaan tuoda excelistä kopioimalla ne leikepöydälle ja liittämällä vyörytyssääntöön.

Vapaat sisällöt toteumavertailuun
Kaikki kaavoilla lasketut sarakkeet saadaan tarvittaessa mukaan toteumavertailun graafiin. Tämä koskee myös eriennustemallien tuloksia.

Tyhjät sisällöt toteumavertailuun
Jotta omien kaavoilla laskettujen tietojen tarkastelua on mielekästä, voidaan valita ns. tyhjä pohja, johon voidaan valita esimerkiksi kaksi eri ennustetta rinnakkain.

Toteumavertailun lukujen päällekkäisyys estetty
Toteumavertailun graafissa meni aiemmin luvut ikävästi päällekkäin, nyt tämä on saatu poistettua.

Raportoinnissa on nyt uutta sisältöä: Talousarvio ja Toteuma
Graafisessa raportoinnissa voidaan nyt valita rinnakkain sekä talousarvion että toteuman luvut.

Uudet ennusteet
Aiemman yhden ennusteen sijaan nyt sovelluksessa on kolme eri tapaa ennustaa. Aiempi ennuste otti alkuvuoden toteuman ja loppuvuoden talousarvion. Tämän lisäksi on mahdollista saada ennuste, joka olettaa loppvuoden menevän suhteessa edelliseen vuoteen samalla trendillä. Kolmas ennuste olette budjetti-toteumaeron pysyvän saman loppuvuoden kuin se on ollut alkuvuonna.

Uudet tulostusmahdollisuudet
Tulosteissa voidaan tietoja ryhmitellä nyt myös kirjausluokkien mukaisesti. Saadan siis luotua esimerkiksi tuloste, jossa on vain sisäiset erä per toiminnan osa-alue.

Tulosteissa mahdollisuus valita kerralla koko organisaatio tai tilikartta
Tulosteiden luonnissa voidaan valita organisaatiossa tai tilikartassa yläoksa ja sen jälkeen tehdän valinta, joka valitsee mukaan kaikki ko. oksan alla olevat rivit.

Tulosteissa mahdollisuus laittaa vapaa otsikko
Tulosteille voidaan laitaa vapaa otsikko.

Tulosteiden kk-sarakkeissa mahdollisuus valita kaikki
Tulosteiden kuukausivalinnassa on valinta valitse kaikki.

Tulosteissa mahdollisuus valita vain ne tunnisteen jäsenet, joilla on kirjauksia
Tulosteen luonnissa saadaan näkyviin vain ne kirjausluokan jäsenet, joilla on kirjauksia. Tämä helpottaa tulosteen luonti, turhat jäsenet eivät ole siis valittavissa.

Budjetointi oletuskirjausluokalle
Budjetointi voidaan tehdä nyt valitulle kirjausluokan jäsenelle. Jos siis halutaan tehdä esimerkiksi yhden projektin budjetti, voidaan lukita ko. projekti valituksi, jolloin kaikki uudet kirjaukset tulevat ko. projektille niitä erikseen sille merkitsemättä.

Tulosteissa voidaan valita, että mitä organisaatiorakennetta mikäkin sarake käyttää
Esimerkiksi budjettikirjan luontia varten tehtäviin taulukoihin saadaan nyt kullekin vuodelle valittua nyt voimassa olevan organisaatiorakenteen mukainen data tai vaihtoehtoisesti data aina kunkin budjetin organisaation mukaisesti.