Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Versiot > Versio 1.10 > Versio 1.10.66

Versio 1.10.66

Tulosta


Budjettikirja

 • Budjettikirjan päivityksen voi tehdä nyt kansiotasolla koko kirjaan


Ennuste

 • Ennusteen laskentaan lisätty mahdollisuus määrittää päivämäärä, jonka jälkeen edellisen kuukauden toteuma huomioidaan ennusteessa


Investointien suunnittelu

 • Organisaatiorakenteeseen on mahdollista tehdä määritys "Investoinnin kustannuspaikka", jolloin merkitty kustannuspaikka ei näy ohjelman muissa näkymissä
 • Mahdollisuus linkittää investointitilit talousarvionäkymään. Asetus löytyy ohjelman lisäasetuksista 
 • Mahdollisuus suunnitella yhdelle investoinnille usealla tilillä koskien yhtä tilityyppiä
 • Investointien ryhmittelyihin lisätty tuki excelistä liittämiseen


Kirjausluokat

 • Kirjausluokkapudotusvalikon hakua parannettu


Organisaatio ja kustannuspaikat

 • Kustannuspaikan luomiseen mahdollisuus valita listalta, että kenelle käyttäjille annetaan luonnin yhteydessä oikeudet
 • Virtuaalikustannuspaikkojen jäsenet voi listata tarkasteltavaksi hiiren kakkospainikkeen valinnalla "näytä jäsenet"


Taloussuunnitelmavuodet

 • Taloussuunnitelmavuosien arvoja voi nyt kopioida vuosilta toisille
 • Taloussuunnitelmavuoden arovja voi nyt muokata %-muutoksella tai muokkaa summaa toiminnolla


Tietojen tuonti ja vienti

 • Tuontityökalut tukevat nyt päivämäärämuodossa olevaa kuukausisaraketta
 • Kirjausten vientiin lisätty valinta muistilappujen viennille
 • Budjetin arvot on nyt mahdollista viedä kuukausiriveittäin (eli kuukausisarake)


Tilikartta ja tilit

 • Talousarvionäkymä varoittaa nyt jos rinnakkaistilikartassa ei ole alaoksien tilikarttojen tilejä


Tulosteet

 • Tulosteissa on nyt logo-ominaisuus


Uusi toiminnallisuus!

Ennustetyökalu