Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Versiot > Versio 1.10 > Versio 1.10.84

Versio 1.10.84

Tulosta


Budjettikirja

 • Rinnakkaistilikartoille voi määrittää erilliset otsikoinnit
 • Investointien suunnittelun tulosteet integroitu budjettikirjaan

Investointien suunnittelu

 • Investoinnin valinta aktivoi automaattisesti kustannuspaikan, jolle investointi on määritetty
 • Raportointiin muutettu mahdollinen sarakemäärä 6 sarakkeeseen
 • Investointien tulostukseen lisätty mahdollisuus valita usea investointi kerralla
 • Mahdollistettu eri vuosien investointien tarkastelu samaan aikaan

Kirjausluokat

 • Tuontiin lisätty valinta kirjausluokan nimen tuontiin: uusia kirjausluokan jäseniä ei tarvitse nimetä erikseen, jos tuonnissa linkitetään nimi tieto koodiin. 

Rahoituslaskelma

 • Investointien suunnittelun luvuille lisätty integraatio, investoinnit tulevat siis integraation kautta rahoituslaskelmaan
 • Rahoituslaskelmapohjaan voi määrittää investointien kustannuspaikkaryhmän, joka voi olla eri kuin rahoituslaskelman vastavaan organisaatio-osan käyttötalouden valinta (palvelee asiakkaita, joilla on investoinnit eri kustannuspaikoilla kuin käyttötalous)

Taloussuunnitelmavuodet

 • Taloussuunnitelmavuosien prosentuaalisiin korotuksiin lisätty pyöristysmahdollisuudet
 • Lisätty mahdollisuus tarkastella vain tilejä, joilla on lukuarvoja
 • Lisätty mahdollisuus kopioida vuosikirjaukset kirjausluokittain
 • Lisätty kommentointimahdollisuus

Tulosteet ja raportointi

 • Tulosteissa lisätty mahdollisuus tarkistella kohdistamattomia kirjausluokkia
 • Raportointi käyttää nyt budjettikohtaisia organisaatiorakenteita

Virtuaalikustannuspaikat

 • Virtuaalikustannuspaikkoja luodessa voi valita kerralla kansion alapuolisen sisällön

Vyörytykset

 • Vyörytystositteet siirtyvät käyttöliittymään jatkossa lukittuina riveinä, jolloin niitä ei voi muokata tai poistaa.