Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Versiot > Versio 1.10 > Versio 1.10.53

Versio 1.10.53

Tulosta


Käyttäjät ja käyttöoikeudet

 • Käyttäjältä voi nyt poistaa kerralla kaikki organisaatio-oikeudet
 • Käyttäjälistaukseen lisätty hakuominaisuus


Kirjaukset

 • Budjetin syöttötarkkuuden määrittely (1 €, 10 €, 100 €, 1000 €)
 • Ennusteen muutostositteiden muokkaukset päivittyy käyttöliittymään ilman uudelleenkäynnistystä
 • Taloussuunnitelmavuosien kirjausten ominaisuudet tarkasteltavissa


Organisaatiorakenne ja kustannuspaikat

 • Organisaatiorakenteen muokkausta nopeutettu
 • Organisaatiorakenteeseen voi nyt liittää Excelistä tilejä
 • Organisaatiorakenteen voi järjestää koodin perusteella
 • Organisaatiorakenne tukee nyt monikielisyyttä eri puolella ohjelmaa
 • Organisaatiorakenteessa voi nyt tarkastella myös käytöstä poistettuja kustannuspaikkoja
 • Virtuaalikustannuspaikkojen hallintaan lisätty hakuominaisuus
 • Pääkäyttäjät voivat lukita kustannuspaikkoja (Lukituksen voi avata vain pääkäyttäjät)


Tilikartta ja tilit

 • Tilikarttaan voi nyt liittää Excelistä tilejä
 • Tilikartan voi järjestää koodin perusteella
 • Tilikartta tukee nyt monikielisyyttä eri puolella ohjelmaa
 • Mahdollisuus valita oletustilikartta, jota käytetään silloin kun rinnakkaistilikartat on poistettu käytöstä
 • Rinnakkaistilikarttojen hallintaan lisätty hakuominaisuus
 • Rinnakkaistilikarttojen hallinnassa voi nyt tarkastella myös tilinumeroa
 • Rinnakkaistilikartat tukevat nyt raamia
 • Kaavoilla laskettujen tilien pyöristykseen uusi asetus "Pyöristys tasalukuun"


Tulosteet

 • Tulosteet-näkymässä voi nyt viedä raportteja Exceliin tai Wordiin


SAP-vienti

 • SAP-viennissä voidaan nyt valita talousarvio, alkuperäinen talousarvio ja talousarviomuutos
 • SAP-vientiin saa valittua kustannuspaikkakoodin omaksi sarakkeeksi