Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Versiot > Versio 1.10 > Versio 1.10.58

Versio 1.10.58

Tulosta


Käyttäjät ja käyttöoikeudet

  • Pääkäyttäjille voidaan määrittää asetuksien kautta oletuksena oikeudet koko organisaatioonTilikartta ja tilit

  • Lisätty mahdollisuus muokata taloussuunnitelmavuosien laskentatapoja myös rinnakkaistilikartoissa
  • Mahdollisuus muokata rinnakkaistilikarttojen rakennetta
  • Mahdollisuus luoda vapaita kansioita rinnakkaistilikarttaan


Budjettikirja

  • Mahdollisuus tulostaa myös nollarivit
  • Lisätty varmistus, kun palautetaan alkuperäistä budjettikirjan pohjaa


Vyörytykset

  • Mahdollisuus poistaa kerralla useita vyörytyksiä


Yleiset parannukset

  • Tietoja ohjelmasta -valikko näyttää ohjelmaversion lisäksi suositeltavan tietokantaversion
  • Budjetin kopiointiin lisätty mahdollisuus kopioida investointitositteet ja budjettikirja