Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Versiot > Versio 1.10 > Versio 1.10.51

Versio 1.10.51

Tulosta


Yleiset parannukset

 • Kaavasarakkeissa on mahdollisuus viitata tileihin (esim. BUDGET(TA2017,[1400])
 • Loki näyttää tapahtumat käyttäjän nimellä
 • Vienti-toiminnallisuuteen lisätty SAP-vientitiedosto


Organisaatiorakenne
 • Organisaatiorakenteessa mahdollistettu käyttäjälle kansion siirto sekä kustannuspaikan poistaminen
 • Uutta kustannuspaikkaa luodessa voi nyt samalla myöntää käyttöoikeudet uudelle kustannuspaikalle
 • Kustannuspaikkapuuta voi suodattaa myös vientityökalussa
 • Organisaatio- ja tilikarttarakenteen tuominen on nyt mahdollista myös käyttöönoton jälkeen

Talousarvio
 • Talousarviotuontien poistaminen
 • Talousarviomuutostositteet voi valita näkyviin näytä-valikon kautta
 • Kustannuspaikan valmiiksi merkitseminen näyttää 10 viimeisintä kommenttia

Tulosteet
 • Virtuaalikustannuspaikkojen tallentaminen
 • Tulosteissa jakamattomien kirjauksien automaattinen jako kuukausille tasajakoa käyttäen

Tunnisteet
 • Tileille on mahdollista määrittää oletustunniste (tällä ominaisuudella voidaan tehdä sisäisten erien automatisointi)
 • Tunnisteen käyttö laajennettu taloussuunnitelmavuosille

Vyörytykset
 • Vyörytys on mahdollista peruuttaa
 • Vyörytysvalinnat voi tallentaa