Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Myyntireskontra > Maksupostit

Maksupostit

Tulosta
Maksupostin perustiedot. Klikkaa suuremmaksi.

Maksuposteilla hallitaan etukäteen määritellyt maksuerät. Maksuposti koostuu yläosan perustiedoista sekä alaosan maksueristä. Maksupostit liittyvät yleensä projektiin ja maksuerät projektin tietyn vaiheen aloittamiseen tai valmistumiseen.

Yläosan kenttien selitykset:

 • Tila: Maksupostin tila. Vaihtuu automaattisesti maksuerän tilojen muuttumisen yhteydessä, mutta tätä voi vaihtaa myös käsin.
 • Tyyppi: Joko kertaluonteinen (esim. projektin kautta tapahtuva) tai tietyin aikavälein toistuva laskutus.
 • Päivämäärä: Vapaa päivämäärä tieto, ei vaikuta maksueriin.
 • Toiston käyttäytyminen: Miten toistuvan maksupostin rivit käyttäytyvät päivitettäessä ja laskutettaessa.
  • Luo uudet maksupostirivit: Kun maksuposti menee laskutettavaksi, luodaan laskutettavista riveistä uudet maksupostirivit seuraavalle aikajaksolle.
  • Käytä nykyisiä maksupostirivejä: Nykyisten maksupostirivien tiloja vaihdetaan. Luotujen laskujen kohdistukset maksupostiin menetetään.
  • Luo uusi maksuposti: Laskutettavasta makspostista kopioidaan kokonaan uusi maksuposti
 • Teksti: Vapaamuotoinen maksupostin kuvaus listausnäkymää varten.
 • Asiakas: Laskutusasiakas, pakollinen tieto jotta maksupostista voi luoda laskuja.
 • Kustannuspaikka, Projekti ja Työnumero: Kustannuspaikka, projekti ja/tai työnumero, joihin maksuposti liittyy. Nämä tulevat laskurivien kohdistuksiin.
 • Arvo: Maksupostin arvojen yhteenveto

Maksuerien kenttien selitykset:

 • Tila: Maksuerän tila. Vaihtuu automaattisesti "Päivitä"- ja "Laskutus" toimintojen kautta sekä työnumeron tilan vaihdossa.
 • Numero: Maksuerän järjestysnumero
 • Varastoartikkeli: Varastonimikkeen koodi
 • Teksti: Vapaamuotoinen teksti, joka tulee laskuriville
 • Määrä: Laskurivin määrä, oletuksena yksi, jos jätetty tyhjäksi
 • Yks.hinta: Laskurivin yksikköhinta
 • Nettohinta: Laskurivin nettohinta, laskettu kaavalla: määrä x yksikköhinta
 • Myyntitili: Valinnainen myyntitili. Mikäli tätä ei ole määritelty, käytetään oletustilejä asiakkaalta tai asetuksista.
 • ALV-koodi: Valinnainen laskurivin ALV-koodi. Mikäli tätä ei ole määritelty, käytetään myyntitilin oletusta.
 • Viitteenne: Asiakkaan antama viite. Laskutuksen yhteydessä käytetään automaattisesti asiakasrekisterissä olevaa viitettä, jos tämä kenttä on jätetty tyhjäksi.
 • Viitteemme: Viitteemme
 • Päivämäärä: Suunniteltu laskutuspäivämäärä
 • Työnumero: Jos maksuerän haluaa automatisoida työnumeron tilan vaihtoihin, tähän valitaan se työnumero.
 • Työnumeron tila: Jos edellä on valittu työnumero, tähän valitaan työnumeron tila, joka siirtää tämän erän laskutettavaksi.
 • Kuvaus: Vapaamuotoinen laskurivin kuvausteksti
 • Lasku: Laskunumero, joka tästä maksuerästä on luotu

Maksupostien ja erien tiloja voi vaihtaa myös käsin. Projektille kohdistetut maksupostit näkyvät projektinhallinnassa, josta niitä voi myös laskuttaa.

Toistuvat maksupostit

Maksupostit voi merkitä toistumaan 1, 2, 3, 4, 6 ja 12 kuukauden välein. Toistuvalle maksupostille luodaan yksi maksupostirivi, jolle on merkitty suunniteltu laskutuspäivä ja muut halutut tiedot.

Toistuvat maksupostit käsitellään työkalupalkin "Päivitä"-painikkeesta, joka luo kaikille kuluvan kuukauden aikana laskutettavaksi merkityille, toistuville maksuposteille, uuden maksupostirivin seuraavalle aikajaksolle ja asettaa kuluvan kuukauden rivin Laskutettavaksi.

Myyntireskontran yleisissä asetuksissa on valinta, luodaanko päivityksen yhteydessä myös laskut automaattisesti vai luodaanko vain maksupostirivit. Asetus koskee vain toistuvien maksupostien käsittelyä.

Laskutus

Maksupostin laskutus tapahtuu työkalupalkista. Lasku luodaan automaattisesti kuluvalle päivälle.

Jos yksi tai useampi maksuerä on Laskutettavana-tilassa, tulee jokaisesta automaatti yksi laskurivi. Halutut maksuerät voi myös ruksata, jolloin laskulle tulee laskurivi jokaiselta maksuerältä jota ei vielä ole laskutettu.

Maksupostit Myyntireskontra Toiminnanohjaus