Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Myyntireskontra > Viitemaksujen tuonti

Viitemaksujen tuonti

Tulosta
Viitemaksujen tuonti. Klikkaa suuremmaksi.

Myyntilaskujen suoritukset voidaan tuoda pankista saatavalla siirtotiedostolla, joka voi olla vanha KTL-tiedostomuoto, tai uudempi XML-muotoinen camt.054.001.02-tiedosto. Tämä sama näkymä avautuu myös pankkiyhteysmoduulin kautta, josta samalla kertaa voi tuoda useita eri tiedostoja.

Ikkunan vasemmassa reunassa olevilla kentillä valitaan lähdetiedosto sekä suoritustositteissa käytettävät tilit. Tilinumero haetaan oletuksena ohjelman asetuksiin määriteltyjen pankkitilien takaa viitesuoritustiedoston pankkitilin perusteella. Muita tilejä tarvitaan, jos laskuille tulee ali- tai ylisuoritusta, ja lasku halutaan kuitata maksetuksi.

Listaus näyttää luettelon tiedostossa olevista maksuista ja yrittää hakea niille vastaavan laskun myyntireskontrasta. Jos laskua ei löydy yritetään seuraavaksi hakea tiliöintimalli, jolla luodaan kirjanpidon tositteet esimerkiksi luottokorttimaksuista, joita ei järjestelmässä ole. Ylläolevassa kuvassa Luottokunnan suoritukset ovat tällaisia.

Jos suoritus kohdistuu oikein yhdelle myyntilaskulle, näkyy se samalla tavalla kuin kuvassa oleva Testi Asiakas Oy:n lasku. Tällä rivillä myyntilasku kuittaantuu tuona päivänä (22.4) täysimääräisesti suoritetuksi.

Jos saapuvalle suoritukselle ei löydetä kohdetta reskontrasta tai tiliöintimalleista, korostetaan kyseinen rivi punaisella taustavärillä. Tooltipissä näytetään tarkempi kuvaus ongelmasta, kun hiiren kursori viedään rivin päälle.

Ali- ja ylisuoritukset

Rivi korostetaan myös, jos saapuva suoritus ei vastaa kohde laskun avoinna olevaa määrää. Kuvassa alimmainen rivi on juuri tällainen. Saapunut suoritus (82 €) on enemmän kuin laskun avoinna oleva summa (74,40 €). Tässä tapauksessa riville tulee oletuksena valinta, että lasku kuitataan maksetuksi, jolloin yli menevä määrä kirjataan korkotilille.

Vastaavasti, jos maksu on vähemmän kuin avoinna oleva summa, laskua ei oletuksena merkitä maksettavaksi, vaan siitä tulee vaan osasuoritus. Maksettu-täpän voi käydä itse valitsemassa, jolloin erotus kirjataan alennustilille.

Tuodut viitemaksut

Tuotuja viitemaksuja pääsee selaamaan päävalikosta, Myyntireskontran alivalikosta.

Listauksesta näkee muun muassa mille pankkitilille maksut on tulleet, pankin arkistointitunnuksen, paljonko maksettiin ja mitä laskulle tapahtui tuonnin jälkeen.

Myyntireskontra Toiminnanohjaus Viitemaksut