Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Myyntireskontra

Myyntireskontra

Tulosta
Myyntilaskun perustiedot ja laskurivit. Klikkaa suuremmaksi.

Myyntireskontra moduulia käytetään myyntilaskujen hallinnointiin.

Työkalupalkit jakautuvat pääosin siten, että sivun yläosan toiminnot koskevat koko laskua ja alaosassa, rivien yläpuolella olevat toiminnot liittyvät laskurivehin.

Työkalupalkki

Työkalupalkkien Yleisimmät toiminnot on selitetty omalla sivullaan, tässä keskitytään laskunäkymän erikoistoimintoihin.

 • Tositteet: Avaa listauksen laskuun liittyvistä kirjanpidon tositteista uuteen ikkunaan. Näytettävät tositelajit ovat: Myyntilaskut, Käteislaskut, Hyvityslaskut ja Myyntilaskujen suoritukset.
 • Edellinen / Seuraava: Avaa laskunumerojärjestyksessä edellisen tai seuraavan laskun. Listausnäkymän suodatuksilla ei ole merkitystä.
 • Liitteet: Avaa ikkunan, jonka kautta voi lisätä ja poistaa laskuun liittyviä liitetiedostoja.
 • Esikatselu: Näyttää tai piilottaa ruudun oikealla puolella olevan liitetiedostojen esikatselunäkymän.
 • Linkit: Listaus laskuun liittyvistä linkeistä muihin järjestelmän tietueisiin, kuten asiakkaisiin ja myyjiin.
 • Sähköinen laskutus: Avaa sähköisen laskutuksen näkymän.
 • Kirjaa maksu: Avaa ikkunan, jonka kautta voi tehdä manuaalisen suorituskirjauksen laskuun.
 • Peru maksu: Tähän listataan kaikki laskuun saapuneet suoritukset, josta niitä voi perua joko yksitellen tai kaikki suoritukset kerralla.
 • Tarkasta & Hyväksy: Tämän painikkeen valikosta asetetaan laskun hyväksyjät ja tarkastajat sekä vaihdetaan laskun tilaa.
 • Peru tila: Tällä voidaan perua laskun tilaa, jos siihen pitää vielä esim. tehdä muutoksia hyväksynnän jälkeen tms. Suoritetun laskun tilat pitää lähteä perumaan Peru maksu-toiminnolla.

Kenttien selitykset

Laskun kentät on ryhmitelty sisällön ja merkityksen mukaan eri ryhmiin.

 • Tunniste: Sisältää laskun yksilöintitiedot. Ryhmän otsikossa näytetään myös Pankkiviite.
  • ID: Laskunumero
  • Tilausnumeronne: Asiakkaan tilausnumero
  • Tyyppi: Laskutyyppi, ks. Tyypit asetuksista.
  • Viitteenne: Asiakkaan viite, mahdollinen oletusarvo haetaan asiakasrekisteristä.
  • Viitteemme: Toimittajan viite
  • Tila: Laskun tila. Vaikuttaa mm. siihen, mitkä toiminnot ovat käytettävissä. ks. Tilat asetuksista.
 • Ehdot: Laskun päiväykset ja muut ehdot.
  • Päivämäärä: Laskun ensisijainen päivämäärä. Tästä päivästä lähdetään laskemaan maksuehdon mukaista eräpäivää ja laskun tosite muodostuu myös tälle päivälle.
  • Arvopäivä: Jos eräpäivän tai tositteen päivän ei halua muodostuvan laskun päivämäärään mukaan, voi tällä kentällä ohittaa Päivämäärä -kentässä olevan päivän.
  • Eräpäivä: Laskun eräpäivä. Muodostuu lisäämällä laskun päivämäärään tai arvo päivään maksuehdon takana oleva Maksupäivä-arvo. Eräpäivää ei voi suoraan muokata.
  • Maksuehto: Pakollinen tieto, josta eräpäivä lasketaan ja joka määrää kirjanpidon vastatilin. Mahdollinen oletusarvo tulee asiakasrekisteristä. Ks. Maksuehdot asetuksista.
  • Toimitusehto: Ks. Toimitusehdot asetuksista.
  • Toimitustapa: Ks. Toimitustavat asetuksista.
  • Aloitus- ja Lopetuspäivä: Lisätieto laskutuskaudesta
 • Muut: Muita laskun asetuksia
  • Myyjä: Laskun myyjä
  • Rahoitusyhtiö: Jos laskutus hoidetaan rahoitusyhtiön kautta, valitaan se tähän. Ks. Rahoitusyhtiöt asetuksista.
  • Laskutustapa: Laskutustapa. Ks. Laskutustapa asetuksista.
  • Yritys: Laskut voidaan eritellä yrityksittäin, jos käytössä on esim. tytäryhtiöitä tai toimipisteitä.
  • Laskuryhmä: Laskujen ryhmittelytieto. Ks. Laskuryhmät asetuksista.
  • Laskutusaihe: Kuluttajaverkkolaskutuksessa tarvittava laskutusaihe. Mahdollinen oletusarvo tulee asiakasrekisteristä. Ks. Laskutusaihe asetuksista.
 • Asiakastiedot: Laskulla voi olla kolme eri osapuolta, ks. tarkemmat kuvaukset Luonti ja kopiointi sivulta.
  • Ostaja: Varsinainen asiakas, joka on ostanut laskutettavat nimikkeet. Tätä käytetään ensisijaisena laskutusosoitteena postitettassa. Pakollinen tieto.
  • Toimitustiedot: Asiakkaan mahdollinen toimitusosoite, ei sinänsä vaikuta laskun kulkuun, mutta tulostuu kyllä verkko- ja paperilaskuille.
  • Laskun vastaanottaja: Jos lasku lähetetään jollekin muulle osapuolelle kuin varsinaiselle ostajalle, esim. edunvalvojalle tms. merkitään se tähän.
 • Valuutta: Tarpeellinen vain jos myyntivaluutta on eri kuin yrityksen kirjanpidon valuutta. Suorittaa valuutta muunnokset ja vaihtaa laskun muotoiluissa käytettävän kulttuurin mikäli asetettu.
 • Arvo: Laskun arvojen yhteenveto. Lasketaan laskurivien arvoista. Laskurivien muokkauksen jälkeen päivittyy vasta sivun uudelleen latauksen yhteydessä.
 • Lisätiedot: Julkinen lisätieto tulostuu laskuille, sisäinen näkyy vain ohjelman sisäisesti. Mahdollinen oletusarvo tulee asiakasrekisteristä.

Laskurivit

Varastonimikkeellisen myyntilaskurivin muokkaaminen. Klikkaa suuremmaksi.

Laskun arvo koostuu laskuriveistä. Rivit voivat olla käsin syötettyjä aineettomia rivejä tai varastoon linkittyviä. Rivin muokkaaminen on käsitelty tarkemmin kohdassa Yleistä -> Tilausrivien muokkaaminen.

Myyntireskontra Toiminnanohjaus