Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Myyntireskontra > Maksujen kirjaaminen käsin

Maksujen kirjaaminen käsin

Tulosta

Jos viitemaksutiedostoa ei ole käytettävissä tai joiltakin maksuilta puuttuu viitenumerot tms., voidaan laskujen maksut kirjata myös käsin kahdella eri tavalla.

Listausnäkymästä

Kuva 1. Kirjaa monta maksua. Klikkaa suuremmaksi.

Maksetuiksi kirjattavat laskut valitaan myyntireskontran listausnäkymän vasemmassa reunassa olevasta valintasarakkeesta. Tämän jälkeen valitaan työkalupalkista Kirjaa maksut -toiminto, josta avautuu oikealla olevan kuvan kaltainen ikkuna.

 • Tili: Tili, jonne maksu kuitataan tulleeksi.
 • Alennustili: Tili, jonne vajaan maksun erotus kirjataan, jos Erotus -sarakkeessa on valinta.
 • Korkotili: Tili, jonne ylisuoritukset automaattisesti kirjataan.
 • Kurssierotili: Tili, jonne valuuttakurssien vaihtelusta syntyvä kurssiero kirjataan jos lasku on muussa kuin kotivaluutassa.
 • Maksupäivä: Ehdottaa oletuksena laskun eräpäivää. Tähän voi vaihtaa todellisen maksupäivän.
 • Maksu: Ehdottaa laksun avoinna olevaa summaa. Tähän voi vaihtaa todellisen maksun.
 • Erotus: Viimeisessä sarakkeessa olevalla valintalaatikolla määrätään, kirjataanko mahdollisesti vajaana maksettu lasku suoritetuksi.

Laskulta

Kuva 2. Kirjaa yksi maksu. Klikkaa suuremmaksi.

Kun avatun laskun työkalupalkista otetaan Kirjaa maksu -toiminto avautuu oheinen ikkuna. Sen kentät on pääosin samat kuin edellisessäkin ikkunassa, mutta niiden lisäksi siinä on seuraavat kentät:

 • Maksukehotus: Jos halutaan eritellä maksukehotusmaksut saaduista korkotuotoista, voidaan se tehdä näillä kentillä.
 • Luottotappio: Mikäli todetaan, että laskusta tai sen osasta ei tulla koskaan saamaan suoritusta, voidaan sen avoimeksi jäävä arvo kuitata luottotappioksi oheisilla kentillä.

Lomakkeessa on seuraavia automaattisia toimintoja:

 • Avoinna -kentässä klikkaaminen kopioi siinä olevan arvon Maksu -kenttään.
 • Luo alennus/korkokirjaukset ja aseta lasku maksetuksi -kenttän valinta laskee automaattisesti Avoinna- ja Maksu -kentissä olevien arvojen erotuksen ja asettaa sen arvon vastaaavasti joko Alennus tai Korko -kenttään.

Jos laskun valuutta on muu kuin kotivaluutta, muuttuu lomakkeen kentät seuraavasti:

 • Avoinna -kentän rinnalla näytetään laskun avoinna oleva summa laskun valuutassa. Kentissä klikkaaminen kopioi arvot Maksu -kenttään, vaihtaa oikean valuutan ja laskee mahdollisen kurssieron.
 • Maksu -kentän rinnalla näytetään valinta, missä valuutassa maksu suoritetaan.
 • Muut erotusten tiliöintikentät poistuvat ja tilalle tulee kurssierojen tiliöinti.
Maksujen kirjaaminen Myyntireskontra Toiminnanohjaus