Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Myyntireskontra > Luonti ja kopiointi

Luonti ja kopiointi

Tulosta

Laskujen luonti aloitetaan valitsemalla Ostaja, joka on oltava kaikilla laskuilla. Kaikissa moduuleissa asiakkaiden valinta tehdään samalla tavalla, joka on kuvattu tarkemmin Yleisissä toiminnoissa. Valitulta asiakkaalta laskulle siirtyvät seuraavat tiedot:

 • Ostajan nimi ja osoite.
 • Toimitusasiakkaan nimi ja osoite.
 • Laskun vastaanottajan nimi ja osoite.
 • Maksuehto, tai asetuksissa määrätty oletus jos asiakkaalle ei ole asetettu.
 • Viitteenne, toimitusehto ja toimitustapa
 • Myyjä ja yritys tai oletukset kirjautuneeseen käyttäjään kohdistetun henkilön takaa
 • Rahoitusyhtiö, laskutustapa ja laskutusaihe
 • Valuutta, samalla haetaan kuluvan päivän valuuttakurssit

Uusien laskujen tyypiksi ehdotetaan oletuksena Myyntilasku, jollei sitä erikseen valittu Uusi -napin alivalikosta. Eri tyyppien käyttäytyminen on selitetty tarkemmin Asetuksissa. HUOM! Laskun tyyppiä voi vaihtaa vain Luotu -tilassa ja jos sillä ei ole laskurivejä, poikkeuksena Pro forma -laskut, joiden tyypin voi kerran vaihtaa hyväksynnän jälkeen.

Avattuna olevasta laskusta voi luoda suoraan hyvityslaskun joko Kopioi -toiminnolla tai Uusi -napin alivalikosta Luo hyvityslasku -toiminnosta. Huom! Jos hyvityslaskun luonnissa on valittuna Kohdista hyvitys, kohdistuu uusi hyvityslasku automaattisesti lähdelaskulle ja molemmat menevät suoritetuiksi, jolloin kumpaakaan ei enää voi muuttaa.

Uusi lasku on tallennettava ennen kuin sille voi lisätä laskurivejä.

Laskun asiakastiedot

Laskulla voi olla kolme eri osapuolta: ostaja, toimitusasiakas ja laskun vastaanottaja.

 • Ostaja: Varsinainen asiakas, joka on ostanut laskutettavat nimikkeet. Tätä käytetään ensisijaisena laskutusosoitteena postitettassa. Pakollinen tieto.
 • Toimitustiedot: Asiakkaan mahdollinen toimitusosoite, ei sinänsä vaikuta laskun kulkuun, mutta tulostuu kyllä verkko- ja paperilaskuille.
 • Laskun vastaanottaja: Jos lasku lähetetään jollekin muulle osapuolelle kuin varsinaiselle ostajalle, esim. edunvalvojalle tms. merkitään se tähän.
Asiakastietoihin voi olla merkitty sekä Laskutusasiakas että Laskun vastaantottaja. Jos Ostajaksi valitulle asiakkaalle on merkitty Laskutusasiakas, tulee tähän kenttään Laskutusasiakkaaksi mekrityn asiakkaan tiedot ja alunperin valittu Ostaja siirtyy toimitusasiakkaaksi. Jos Ostajalta löytyy myös Laskun vastaanottaja, lisätään sekin laskulle vastaavaan kenttään. Osoitetietojen muodostumisesta lisää on Asiakasrekisterissä.

Sähköisen laskutuksen yhteydessä asiakastiedot käyttäytyvät seuraavasti.

 • Laskutustiedot (eli postiosoite, laskutussähköposti ja verkkolaskuosoitteet) haetaan järjestyksessä: 1. Laskun vastaanottaja -> 2. Ostaja.
 • Liitteiden lähetystiedot haetaan järjestyksessä: 1. Toimitusasiakas -> 2. Laskun vastaanottaja -> 3. Ostaja.
Jos kyseiset tiedot puuttuvat ensimmäiseltä osapuolelta, tai osapuoli puuttuu kokonaan, haetaan ne seuraavalta. Ostaja on pakollinen tieto, joten se laskuilta löytyy vähintäänkin.

Kopiointi

Aiemmin luodusta laskusta voi kopioida uuden laskun Kopioi-napista, josta avautuvasta ikkunasta voi valita asetuksia ennen kopiointia.

 • Päivämäärä: Tämä tulee uuden laskun päivämääräksi. Ehdottaa oletuksena kuluvaa päivää.
 • Tyyppi: Laskun tyyppi. Oletuksena sama kuin kopioitavan laskun tyyppi, mutta sen voi myös vaihtaa. Jos tyypiksi on vaihdettu Hyvityslasku, tulee uudesta laskusta käänteinen lähteeseen verrattuna.
 • Kopioi kohdistukset: Jokaiselle kohdistusulottuvuudelle on oma valinta kopioidaanko ne myös uudelle laskulle vai ei.

Uusi lasku avataan heti kopioinnin jälkeen.


Kopiointi Luonti Myyntireskontra Toiminnanohjaus