Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Myyntireskontra > Sähköinen laskutus

Sähköinen laskutus

Tulosta
Sähköinen laskutus. Klikkaa suuremmaksi.

Sähköisen laskutuksen kautta myyntilaskut saadaan lähetettyä asiakkaille. Lähetys tapahtuu asetuksista riippuen joko Maventan verkkolaskupalvelun kautta tai sähköpostilla. Vaihtoehtoisesti verkkolaskut saa myös tallennettua tiedostoon, jonka voi lähettää edelleen jonkin muun verkkolaskuvälittäjän kautta.

Käyttöliittymä koostuu seuraavista elementeistä:

 • Työkalupalkki: Sisältää painikkeet laskujen lähettämiseen sekä erinäisiä asetuksia
 • Laskulistaus: Näyttää listauksen laskuista, joita ollaan lähettämässä, sekä mahdollisuuden porautua laskuriveille asti.
 • Esikatselu: Näyttää verkkolaskun esikatselun listauksesta valitusta laskusta sekä laskuun mahdollisesti kuuluvat liitteet.

Työkalupalkki (Toiminnot ja Asetukset)

Sähköinen laskutus - Asetukset. Klikkaa suuremmaksi.

HUOM! Kaikki työkalupalkissa olevat valinnat ovat käyttäjäkohtaisia, eli jos useampi käyttäjä hoitaa laskutusta, pitää kaikkien tehdä omat valintansa, koskee etenkin Asetukset-välilehdellä olevia valintoja.

Toiminnot-välilehdellä on yleisimmin tarvitut toiminnot. Alla on toimintojen kuvaukset. Tausta-ajo-merkityt lähetystoiminnot suoritetaan tausta-ajona. Tämän ikkunan voi sulkea ajon alettua. Tausta-ajon valmistumisesta tulee erillinen ilmoitus myöhemmin, tai sen voi käydä tarkistamassa asetuksista, Yleiset -> Taustatehtävät-kohdasta

 • Sulje: Sulkee ikkunan
 • Tallenna tiedostona: Tallentaa laskut omalle koneelle Finvoice-tiedostona.
 • Lähetä: Lähettää laskut. Tausta-ajo.
 • Lähetä tulostuspalveluun: Jos Maventan asetuksissa on otettu tulostupalvelu käyttöön, voidaan tällä lähettää kaikki laskut tulostuspalveluun vaikka asiakkailta löytyisikin verkkolasku- tai laskutussähköpostiosoitteet. Tausta-ajo.
 • Lähetä liitetiedostot: Lähettää vain laskujen liitteet. Tausta-ajo.
 • Laskut: Mitkä laskut lähetetään.
  • Valittu: Käsitellään vain myyntireskontran listausnäkymästä valitut laskut tai yksittäinen myyntilasku.
  • Hyväksytty: Käsitellään kaikki Hyväksytty-tilassa olevat myyntilaskut
  • Laskuttamattomat: Käsitellään kaikki laskuttamattomat myyntilaskut. Sisältää kaikki Luotu-, Tarkastettavana-, Tarkastettu- ja Hyväksytty-tilassa olevat laskut.
 • Yritys ja pankkitili: Oletuksena käytettävä laskuttaja ja pankkitili. Laskuille mahdollisesti erikseen merkitty Yritys-valinta ohittaa tämän valinnan.

Asetukset-välilehdellä on lähinnä ensimmäisen käytön yhteydessä tehtäviä asetuksia.

 • Versio: Lähetyksessä käytettävä laskuversio. Valittavissa on 5 eri Finvoice-versiota sekä Svefaktura 1.0. Oletuksena suositellaan käytettäväksi vähintään Finvoice 3.0-versiota. Jotku asiakkaat saattavat vaatia Finvoice 3.0 EN16931-version siinä olevien lisätietojen vuoksi.
 • Sisällytä liitteet: Lähetetäänkö myös myyntilaskujen mahdolliset liitteet.
 • Ryhmitys: Ryhmitelläänkö verkkolaskun laskurivit jollain perusteella. Vaihtoehdot ovat joko Projekti, Työnumero tai Projekti ja työnumero. Tämä ei vaikuta Raportti-valinnassa valitun laskun muotoon.
 • Näytä kuvaukset: Näytetään laskurivien kuvauksissa mahdolliset lisätiedot esim. koko- ja väritiedot sekä projekti- ja työnumerotiedot.
 • Raportti: Mikä laskutuloste lisätään laskun liitteeksi. Raporttivalinnassa näkyy vain sen kieliset laskupohjat, joka käyttäjällä käytössä, mutta ohjelma käyttää lähetyksen yhteydessä asiakkaan kielivalinnan mukaista laskupohjaa. Sisällytä liitteet-valinta ei vaikuta tähän, tuloste lisätään aina laskunliitteeksi jos se on valittu, ja tuloste lähtee aina laskun liitteenä, ei erillisenä liitesähköpostina.
 • Näytä projektitapahtumat: Näytetäänkö laskuraportin projektitapahtumaliite.

Laskulistaus

Sähköinen laskutus - Laskulistaus. Klikkaa suuremmaksi.

Tässä näkyy listaus kaikista laskuista, jotka Laskutus-valinnan perusteella tulevat lähetettäviksi. Jos lähetettäväksi tulee yli 200 laskua, laskuja ei enää näytetä tässä listauksessa eikä esikatselussa.

Laskun oikeassa reunassa olevasta nuolesta saa auki kyseisen laskun laskurivit.

Listauksen Lähetystapa-sarakkeessa näkyy, millä valinnoilla lasku on lähdössä. Jos laskusta löytyy jotain huomautettavaa, ettei sitä kyetä lähettämään, näytetään kyseisen laskun alla kuvauksena, mitä ongelmia siinä on.

Esikatselu

Sähköinen laskutus - Esikatselu. Klikkaa suuremmaksi.

Ruudun oikealla puolella näytetään esikatselu aktiivisena olevan laskun verkkolaskusta sekä mahdollisista liitteistä. Laskun kuvasta, eli Raportti-valinnasta valitusta tulosteesta ei tule esikatselua.

Muita liitteitä voi selata yläosan nuolipainikkeista sekä pudotusvalikosta. Pudotusvalikon muista painikkeista saa tallennettua kyseisen liitteen omalle koneellta tai avattua sen omaan välilehteen.

Finvoice Myyntireskontra Sähköinen laskutus Toiminnanohjaus