Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Premium > Käyttöliittymä > Työkalupalkki - Laskentamalli

Työkalupalkki - Laskentamalli

Tulosta

Sovelluksen päänäkymän työkalupalkin Malli-välilehdellä on laskentamalliin liittyvät toiminnot. Sulkeisiin on merkitty painikkeen pikanäppäin.

Muokkaa

 • Tallenna (Ctrl+S): Tallentaa laskentamallin oletuksena siinä muodossa ja siihen paikkaan, josta se oli avattu. Alivalikossa on vaihtoehdot tallentaa malli toiseen malliin tietokannassa tai tiedostona.
 • Uusi kansio: Luo uuden kansion rakenteesta valitun kansion alle.
 • Uusi tili: Luo uuden tilin rakenteesta valitun kansion alle.
 • Poista (Delete): Poistaa valitut kansiot ja/tai tilit rakenteesta.

Toiminnot

 • Hae: Näyttää/piilottaa mallin rakenteen yläpuolella hakukentän, jolla voi hakea tekstiä kaikista näkyvissä olevista sarakkeista. Rakenteen ylimpänä rivinä on oletuksena näkyvissä erillinen sarakekohtainen suodatusrivi.
 • Laajenna: Avaa valitun oksan kansiorakennetta taso kerrallaan.
 • Tiivistä: Sulkee valitun oksan kansiorakennetta taso kerrallaan.
 • Tuonti: Avaa tietojen tuonti-ikkunan. Toiminto löytyy myös Tiedosto-valikosta.

Mallintaminen

 • Jako: Näyttää/piilottaa rakenteen oikealla puolella tilien jakolistauksen.
 • Laske: Suorittaa mallin laskemisen. Alivalikossa on erilliset toiminnot jakojen tarkastamiseen sekä laskettujen ajureiden päivittämiseen.
 • Ajurit: Näyttää laskenta-ajureiden muokkausikkunan.
 • Sarakkeiden muokkaus: Näyttää sarakkeiden muokkausikkunan.
 • Sarakevalinta: Näyttää rakenteen sarakkeiden valintaruudun.

Muut

Raportointi

 • Raportti: Avaa tekstimuotoisen raportointi-ikkunan valituista oksista.
 • Nykyinen näkymä: Avaa puumallimuotoisen tulosteen aktiivisen moduulin rakenteesta.
 • Kuvaaja: Avaa graafisen raportointi-ikkunan valituista oksista.

Jako

 • Lisää kohteita: Avaa kohdetilien valintaikkunan.
 • Valitse kaikki: Lisää valinnan kaikille kohdetileille.
 • Poista valinnat: Poistaa valinnat kaikilta kohdetileiltä.
 • Poista valitsemattomat: Poistaa valitsemattomat kohdetilit.
Käyttöliittymä Laskentamalli Premium Toimintolaskenta Työkalupalkit