Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Ostoreskontra > Tiliöintimallit

Tiliöintimallit

Tulosta
Ostolaskun tiliöintimallit. Klikkaa suuremmaksi.

Sähköisenä saapuville ostolaskuille voi luoda tiliöintimalleja, joiden perusteella laskut saadaan tiliöityä automaattisesti. Tiliöintimallit jakautuvat kahteen osaan:

  • Toimittajakohtaisiin tiliöintimalleihin
  • Yksittäisen mallin varsinaisiin tiliöinteihin

Tiliöintimalli

Tiliöintimallin määrittely aloitetaan toimittajan valinnasta. Jokaisen tiliöintimallin on liityttävä yhteen toimittajaan, mutta yhdellä toimittajalla voi olla useita tiliöintimalleja. Tämän lisäksi laskulle voi määritellä yhden tai useamman tarkentavan hakuehdon. Näitä hakuehtoja ovat:

  • Viitteemme: Verkkolaskun "Myyjän viite"-kenttä.
  • Viitteenne: Verkkolaskun "Ostajan viite"-kenttä.
  • Tilaus: Verkkolaskun "Ostajan tilausnumero"-kenttä.
  • Sopimus: Verkkolaskun "Sopimus"-kenttä.

Kun verkkolaskua luetaan sisään, haetaan kaikki kyseisen toimittajan tiliöintimallit joiden tarkentavat hakuehdot vastaavat yhtä tai useampaa verkkolaskulla olevaa kenttää. Jos toimittajalle löytyy tällä tavalla vielä useita malleja, pitää ostolaskun kaikkien hakukenttien vastattava tiliöintimallin kenttien arvoja. Eli jos laskulla on Sopimus, on myös tiliöintimallilla oltava Sopimus.

Tiliöintimallin valinnoissa on määritelty kyseisellä mallilla käytettävä Tiliöintitapa sekä Tarkastaja ja/tai Hyväksyjä. Tiliöintitapa-valintoina on:

  • Ei tiliöidä: Lasku tuodaan reskontraan, mutta sille ei luoda tiliöintejä, vaan se on tiliöitävä itse käsin.
  • ALV-erittely: Laskun tiliöinnit luodaan ALV-erittelyn perusteella, jolloin laskulle tulee yleensä yksi ostotilikirjaus halutulle tilille kyseisellä ALV-kannalla, esim. Ostot 24 %.
  • Laskurivit: Lasku tiliöidään laskuriveittäin siten, että jokaisesta laskurivistä, jolla on veroton hinta, luodaan yksi tiliöinti rivi.
  • Tiliöintiehdotus: Laskutiliöidään laskurivillä tulevan tiliöintiehdotuksen perusteella. Laskurivit summataan eri tiliöintiehdotusarvojen mukaan. Näitä ovat yleensä kustannuspaikat. HUOM. Tämä vaatii halutun tiliöintiehdotuksen ilmoittamisen toimittajalle, sekä toimittajan laskutusjärjestelmään mahdollisuuden tämä käyttöön.

Tiliöintirivit

Tiliöintiriveillä määritellään minkälaiset tiliöinnit kyseisellä mallilla luodaan. Rivillä on oltava vähintäänkin tilinumero. Tiliöintirivejä voi eritellä hakuehdoilla siten, että esimerkiksi tietyn tuotekoodin rivit tiliöidään tietylle tilinumerolle ja tietylle kustannuspaikalle. Jos hakuehtoja ei ole, tiliöidään kaikki rivit yhden ja saman tiliöintirivin perusteella.

Ostoreskontra Sähköinen laskutus Tiliöintimalli Toiminnanohjaus