Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Ostoreskontra > Hyvityslaskut

Hyvityslaskut

Tulosta
Kohdista hyvityslasku. Klikkaa suuremmaksi.

Ostolaskuista voi tulla myös hyvityslaskuja, jos pitää esimerkiksi korvata virheellinen lasku uudella. Näitä hyvityslaskuja voi kohdistaa maksamattomille ostolaskuille. Näin saadaan alkuperäiset laskut käsiteltyä ja pois ostoveloista.

Hyvityslaskun kohdistus tehdään avatun hyvityslaskun työkalupalkista Kohdista hyvitys -toiminnosta. Siitä avautuu oikealla olevan kuvan kaltainen ikkuna. Ikkunassa on listattuna kaikki samalta saajalta avoimena olevat laskut.

Kohdistettavan ostolaskun Maksettavana oleva summa on oltava suurempi tai yhtäsuuri kuin hyvityslaskun. Kohdistus tapahtuu klikkaamalla Kohdista -linkkiä halutun laskun riviltä. Tästä muodostuu Ostolaskun hyvitys -tosite sekä lähde- että kohdelaskuille. Hyvitystosite on käytännössä hyvityslaskun tosite kopioituna kohdelaskulle sekä käänteinen hyvityslaskun tosite varsinaiselle hyvityslaskulle.

Jos hyvityslaskua ei voi kohdistaa millekään laskulle, sen voi myös merkitä maksetuksi tästä samasta ikkunasta. Silloin laskulle luodaan samanlainen suoritustosite kuin ostolaskullekin (käänteisenä) ja käytetään yläosassa olevaa kirjanpidon tiliä maksutilinä.

Hyvityslaskut Ostoreskontra Toiminnanohjaus