Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Ostoreskontra > Maksujen kirjaaminen

Maksujen kirjaaminen

Tulosta
Kuva 1. Kirjaa maksut. Klikkaa suuremmaksi.

Ostolaskut on erikseen kuitattava Suoritetuiksi kun ne on oikeasti maksettu. Tästä muodostuu kirjanpitoon Ostolaskun suoritus -tosite.

Listausnäkymästä

Maksetuiksi kirjattavat laskut valitaan ostoreskontran listausnäkymän vasemmassa reunassa olevasta valintasarakkeesta. Tämän jälkeen valitaan työkalupalkista Kirjaa maksut -toiminto, josta avautuu oikealla olevan kuvan kaltainen ikkuna.

 • Tili: Tili, jonne maksu kuitataan tulleeksi.
 • Alennustili: Tili, jonne vajaan maksun erotus kirjataan, jos Erotus -sarakkeessa on valinta.
 • Korkotili: Tili, jonne ylisuoritukset automaattisesti kirjataan.
 • Kurssierotili: Tili, jonne valuuttakurssien vaihtelusta syntyvä kurssiero kirjataan jos lasku on muussa kuin kotivaluutassa.
 • Maksupäivä: Ehdottaa oletuksena laskun eräpäivää. Tähän voi vaihtaa todellisen maksupäivän.
 • Maksu: Ehdottaa laksun avoinna olevaa summaa. Tähän voi vaihtaa todellisen maksun.
 • Erotus: Viimeisessä sarakkeessa olevalla valintalaatikolla määrätään, kirjataanko mahdollisesti vajaana maksettu lasku suoritetuksi.

Laskulta

Kuva 2. Kirjaa yksi maksu. Klikkaa suuremmaksi.

Kun avatun laskun työkalupalkista otetaan Kirjaa maksu -toiminto avautuu oheinen ikkuna. Sen kentät on pääosin samat kuin edellisessäkin ikkunassa, mutta niiden lisäksi siinä on seuraavat kentät:

 • Maksukehotus: Jos halutaan eritellä maksukehotusmaksut maksetuista korkokuluista, voidaan se tehdä näillä kentillä.

Lomakkeessa on seuraavia automaattisia toimintoja:

 • Avoinna -kentässä klikkaaminen kopioi siinä olevan arvon Maksu -kenttään.
 • Luo alennus/korkokirjaukset ja aseta lasku maksetuksi -kenttän valinta laskee automaattisesti Avoinna- ja Maksu -kentissä olevien arvojen erotuksen ja asettaa sen arvon vastaaavasti joko Alennus tai Korko -kenttään.

Jos laskun valuutta on muu kuin kotivaluutta, muuttuu lomakkeen kentät seuraavasti:

 • Avoinna -kentän rinnalla näytetään laskun avoinna oleva summa laskun valuutassa. Kentissä klikkaaminen kopioi arvot Maksu -kenttään, vaihtaa oikean valuutan ja laskee mahdollisen kurssieron.
 • Maksu -kentän rinnalla näytetään valinta, missä valuutassa maksu suoritetaan.
 • Muut erotusten tiliöintikentät poistuvat ja tilalle tulee kurssierojen tiliöinti.
 
Maksujen kirjaaminen Ostoreskontra Toiminnanohjaus