Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Ostoreskontra > Maksujen kirjaaminen

Maksujen kirjaaminen

Tulosta
Kuva 1. Kirjaa maksut. Klikkaa suuremmaksi.

Ostolaskut on erikseen kuitattava Suoritetuiksi, kun ne on oikeasti maksettu. Tästä muodostuu kirjanpitoon Ostolaskun suoritus -tosite.

Yleensä laskujen suoritukset kirjataan pankista saatavan tilioteaineiston avulla, joka luetaan ohjelmaan pankkiyhteysmoduulissa. Ohjelmaan voidaan tuoda tilioteaineistot XML ja TITO muotoisina. Mikäli Opiferus Toiminnanohjauksen oma pankkiyhteys on käytössä, voidaan tiliotteet hakea pankista suoraan ohjelman kautta. Suoritukset kirjautuvat oikeille ostolaskuille automaattisesti maksussa käytetyn viitenumeron perusteella, kun ne on maksettu suoraan ostoreskontrasta ladattavalla maksuaineistolla. 

Mikäli laskujen suorituksia pitää kirjata käsin, niin alla löytyy ohjeet näihin toimintoihin:

Listausnäkymästä

Maksetuiksi kirjattavat laskut valitaan ostoreskontran listausnäkymän vasemmassa reunassa olevasta valintasarakkeesta. Tämän jälkeen valitaan työkalupalkista Kirjaa maksut -toiminto, josta avautuu oikealla olevan kuvan kaltainen ikkuna.

 • Tili: Tili, jonne maksu kuitataan tulleeksi.
 • Alennustili: Tili, jonne vajaan maksun erotus kirjataan, jos Erotus -sarakkeessa on valinta.
 • Korkotili: Tili, jonne ylisuoritukset automaattisesti kirjataan.
 • Kurssierotili: Tili, jonne valuuttakurssien vaihtelusta syntyvä kurssiero kirjataan jos lasku on muussa kuin kotivaluutassa.
 • Maksupäivä: Ehdottaa oletuksena laskun eräpäivää. Tähän voi vaihtaa todellisen maksupäivän.
 • Maksu: Ehdottaa laksun avoinna olevaa summaa. Tähän voi vaihtaa todellisen maksun.
 • Erotus: Viimeisessä sarakkeessa olevalla valintalaatikolla määrätään, kirjataanko mahdollisesti vajaana maksettu lasku suoritetuksi.

Laskulta

Kuva 2. Kirjaa yksi maksu. Klikkaa suuremmaksi.

Kun avatun laskun työkalupalkista otetaan Kirjaa maksu -toiminto, avautuu oheinen ikkuna. Sen kentät on pääosin samat kuin edellisessäkin ikkunassa, mutta niiden lisäksi siinä on seuraavat kentät:

 • Maksukehotus: Jos halutaan eritellä maksukehotusmaksut maksetuista korkokuluista, voidaan se tehdä näillä kentillä.

Lomakkeessa on seuraavia automaattisia toimintoja:

 • Avoinna -kentässä klikkaaminen kopioi siinä olevan arvon Maksu -kenttään.
 • Luo alennus/korkokirjaukset ja aseta lasku maksetuksi -kenttän valinta laskee automaattisesti Avoinna- ja Maksu -kentissä olevien arvojen erotuksen ja asettaa sen arvon vastaaavasti joko Alennus tai Korko -kenttään.

Jos laskun valuutta on muu kuin kotivaluutta, muuttuu lomakkeen kentät seuraavasti:

 • Avoinna -kentän rinnalla näytetään laskun avoinna oleva summa laskun valuutassa. Kentissä klikkaaminen kopioi arvot Maksu -kenttään, vaihtaa oikean valuutan ja laskee mahdollisen kurssieron.
 • Maksu -kentän rinnalla näytetään valinta, missä valuutassa maksu suoritetaan.
 • Muut erotusten tiliöintikentät poistuvat ja tilalle tulee kurssierojen tiliöinti.
 
Maksujen kirjaaminen Ostoreskontra Toiminnanohjaus