Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Ostoreskontra > Tiliöinnit ja kirjanpito

Tiliöinnit ja kirjanpito

Tulosta
TiliDebetKreditALV-%
Osto100
24
Ostojen alv-saamiset24

Ostovelat
124
Esim. 1: Yleinen ostojen tiliöinti

Ostolaskun tiliöinnit voi tulla automaattisesti Finvoice-laskuilta tai niitä voi muokata käsin. Muista osto- ja myyntimoduuleista poiketen, tiliöintirivien muokkaus tapahtuu suoraan listauksessa eikä erillisessä ikkunassa.

TiliDebetKredit
Ostovelat124
Pankkitili
124
Esim. 2: Suoritustosite
TiliDebetKreditALV-%
Osto100
24
Ostojen alv-saamiset24

Myynnin alv-velat
24
Ostovelat
100
Esim. 3: Rakentamispalvelun oston tiliöinti

Käsin muokkaus tapahtuu yleensä seuraavassa järjestyksessä:

 • Valitaan Tili, jonne osto kirjataan.
  • Tilinumeroa voi alkaa syöttämään kenttään, jolloin ohjelma ehdottaa tilejä.
  • Tai tilin voi valita kentän perässä olevista painikkeita avautuvista listauksista.
 • Syötetään hinta Debet-sarakkeeseen, jos kyseessä on normaali ostolasku, Kredit-sarakkeeseen jos hyvitys.
  • Hinnnan voi syöttää joko verollisena tai verottomana, valinta on tiliöintirivien yläpuolella olevassa pudotusvalikossa.
 • ALV-koodi tulee tilin takaa jos se jätetään tyhjäksi.
 • Näiden lisäksi riville voi syöttää selitteen ja mahdolliset kustannuspaikka- ja projektikohdistukset.
 • Tallennetaan rivi. Jos rivien yläpuolella on valittuna ALV-kirjaus ja/tai Vastakirjaus, ohjelma luo tai päivittää vastaavat kirjaukset automaattisesti.

Ostojen tiliöinnit muodostuvat normaalin käytännön mukaan kolmesta tilistä, jotka ovat Osto, Ostojen alv-saamiset ja Ostovelat. Riippumatta siitä, syötetäänkö hintoja verolllisena vai verottomana, ostojen tiliöintirivien hinnat näkyvät aina verottomina.

Jos Ostotiliksi on valittu Rakentamispalvelun osto -tyyppinen tili, tulee automaattisten tiliöintien seurauksena myös Myynnin alv-velat -kirjaus esimerkin 3 mukaisesti.

Suoritustositteet muodostuvat kirjanpitoon, kun laskut merkitään suoritetuiksi.

Tiliöintirivin kopiointi ja jakaminen

Tiliöintirivejä on mahdollista kopioida sellaisenaan tai käänteisenä sekä jakaa useammaksi riviksi joko prosenttiperusteisesti tai summan perusteella.

Valitsemalla ensin tiliöintirivin ja tämän jälkeen klikkaamalla Kopiointi-painiketta (tiliöintirivien yläpuolelta) ohjelma luo ostolaskulle uuden tiliöintirivin, myös kaikki kohdistukset kopioituvat uudelle riville. Kopiointi-painikkeen alta löytyy myös toiminto Kopioi käänteisesti, jolla tiliöintirivi on mahdollista kopioida käänteisesti, jolloin Debet-kirjaus käännetään Kredit-kirjaukseksi tai päin vastoin. Tiliöintirivejä on myös mahdollista kopioida yhdellä kertaa useampi valitsemalla kaikki kopioitavat rivit. Jos rivien yläpuolella on valittuna ALV-kirjaus ja/tai Vastakirjaus, ohjelma päivittää vastaavat kirjaukset automaattisesti.

Tiliöintirivillä on toiminto, jolla rivi voidaan jakaa useammaksi riviksi prosenttiperusteisesti tai syötetyn summan mukaan. Toiminto ei ole käytettävissä Ostojen alv-saamiset ja Ostovelat tileillä. Klikkaamalla tiliöintirivillä Jaa-painiketta, voit syöttää avautuvaan ikkunaan Jaa arvolla tai Jaa prosentilla tiliöintirivin jakoperusteen. Mikäli haluat jakaa rivin useammaksi eri tiliöintiriviksi, voit syöttää kaikkien rivien arvot samalla kertaa, kun syötät arvot omille riveille. Uusille riveille kopioituu samat kohdistukset, kuin alkuperäisellä tiliöintirivillä.

Muokkaa rivejä

Muokkaa rivejä -toiminnolla on mahdollista muokata yhtä tai useampaa tiliöintiriviä yhdellä kertaa. Toiminnolla on mahdollista muuttaa rivien kohdistuksia, alv-prosenttia tai tiliä. Valitse ensin muokattavat tilöintirivit ja tämän jälkeen klikkaa Muokkaa rivejä -painiketta (tiliöintirivien yläpuolelta). Avautuvaan ikkunaan voit syöttää muokattavat tiedot. Tiedot päivitetään kaikille valituille riveille. Jos haluat tyhjentää riveiltä esim. projektikohdistuksen, voit syöttää projektikenttään arvon -1. Lisää ohjeita täältä.

ALV-kirjauksen päivitys

Jos tiliöintirivejä muokatessa on puuttunut tiliöintirivien yläpuolelta ALV-kirjaus valinta ja tästä syystä tiliöintien alv-kirjaus ei vastaa ostolaskun alv-erittelyä, voi ALV-laskennan tehdä laskulle uudelleen Päivitä ALV-kirjaus -toiminnolla. Ohjelma laskee tiliöintirivien, tilien asetuksien sekä valittujen ALV-prosenttien perusteella ALV-kirjauksen uudelleen ja päivittää tiliöinnin Ostojen alv-saamiset tilille.

Kirjanpito

Ostolaskun tiliöinneistä luodaan suoraan vastaava ostolaskutosite kirjanpitoon.

Jos kirjanpidon asetuksissa on valinta, että jokin kohdistus kirjataan myös taseen tileille, eritellään kirjanpidon tositteen taseen tilit valittujen kohdistusten mukaan. Tätä erittelyä ei tehdä ostolaskun tiliöinteihin.

Kirjanpito Ostoreskontra Tiliöinnit Toiminnanohjaus