Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Premium > Käyttöliittymä > Välittömät kustannukset

Välittömät kustannukset

Tulosta

Välittömät kustannukset-ikkuna avataan laskentamallin työkalupalkin "Välittömät kustannukset"-painikkeesta. Ikkunassa määritellään välittömät kustannukset, jotka kohdistuvat suoraan laskentakohteelle, eivätkä muodostu kustannusten jaon perusteella. Tällaisia ovat mm. raaka-aineet ja pakkausmateriaalit.

Välittömiin kustannuksiin määritellään nimi, koodi ja yksikkökustannus. Kun näitä lisätään laskentakohteille, määritellään montako yksikkö kyseistä välitöntä kustannusta menee yhtä laskentakohdetta kohti (Määrä).

Lisääminen laskentakohteille

Kun ikkunan avaa laskentakohdemoduulin ollessa aktiivisena, on ikkunassa mahdollista lisätä välittömiä kustannuksia moduulista valituille oksille seuraavalla logiikalla:

  • Jos laskentakohdemoduulissa on valittuna kansioita, lisääminen tapahtuu kaikkien valittujen kansioiden alla oleville laskentakohteille. Välittömät kustannukset lisätään laskentakohteille tai olemassa olevat välittömät kustannukset päivitetään.
  • Jos laskentakohdemoduulissa on valittuna laskentakohteita, lisääminen tapahtuu vain kyseisille laskentakohteille. Jos valittuna on vain yksi laskentakohde tai välitön kustannus, esitäytetään välittömien kustannusten määrät kyseiselle laskentakohteelle kohdistetuilta välittömiltä kustannuksilta.
  • Jos laskentakohdemoduulissa on valittuna välittömiä kustannuksia, päivitys tapahtuu vain kyseisille välittömälle kustannukselle. Tällöin laskentakohteelle ei lisätä välittömiä kustannuksia, ainoastaan tiedot päivitetään.
Käyttöliittymä Premium Toimintolaskenta Välittömät kustannukset