Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Premium > Käyttöliittymä > Sarakkeet

Sarakkeet

Tulosta
Sarakkeet. Klikkaa suuremmaksi.

Sarakkeiden muokkaus-ikkuna avataan laskentamallin työkalupalkin "Sarakkeiden muokkaus"-painikkeesta. Ikkunaan avautuu oletuksena mallissa aktiivisena olevan moduulin sarakkeet. Moduulia voi vaihtaa sarakelistauksen yläpuolella olevasta pudotusvalikosta. Jos ikkunassa olevia tietoja muokataan, pitää muutokset hyväksyä työkalupalkin "Hyväksy muutokset"-painikkeella, jotta ne päivittyvät laskentamalliin.

Ohjelmaan on määritelty oletuksena seuraavat sarakkeet:

 • Teksti
 • Koodi
 • Kustannus
 • Indeksi
 • Polku
 • Ajuri
 • Ajuriaro
 • Sisäinen jako
 • Koodipolku

Laskentakohteissa on näiden lisäksi oletuksena:

 • Määrä
 • Yksikkökustannus
 • Myynti
 • Voitto
 • Voitto-%

Näistä oletussarakkeista voi muokata ainoastaan Otsikkoa ja Näyttömuotoa.

Oletussarakkeiden lisäksi ohjelmaan on mahdollista luoda omia sarakkeita, jotka sisältävät joko omaa dataa tai sarakkeita, jotka laskevat arvonsa muista luoduista sarakkeista. 

Tietotyyppi

Tietotyyppi määrittelee minkä tyyppistä tietoa sarakkeeseen tallennetaan. Valitse tietoyyppi huolellisesti, sillä sitä ei voi enää tallennuksen jälkeen vaihtaa. Lukusarakkeisiin voi vaihtoehtoisesti määritellä laskentakaavan.

 • Teksti: Vapaa tekstiarvo (Huom! tekstimuotoista saraketta ei voida käyttää ajuriarvona).
 • Kokonaisluku: Sarakkeelle voidaan syöttää ainoastaan kokonaislukuja.
 • Desimaaliluku: Sarakkeen arvo voi olla maks. neljän desimaalin tarkkuudella.

Näyttömuoto

Näyttömuoto määrittelee miten sarakkeen arvot näytetään moduulin puurakenteessa.

 • Teksti:
  • Tyhjä: Tekstisarakkeiden oletusnäyttömuoto näyttää arvon sarakkeessa suoraan yksirivisenä vrt. Teksti-sarake
  • Pitkä teksti: Sarakkeessa näkyy ponnahdusikkuna, jonne voi syöttää pitempää tekstiä rivinvaihtoineen. Sarakkeessa näkyy niin paljon tekstiä kuin siihen kerralla sopii.
 • Luku: Muotoilee sarakkeen arvon käyttöjärjestelmän asetuksen mukaan kahdella desimaalilla. Esim.: 100,00. Valittavissa on muotoilut myös tasaluvulle sekä kolmelle tai neljälle desimaalille.
 • Valuutta: Muotoilee sarakkeen arvon käyttöjärjestelmässä asetetun valuutan mukaan kahdella desimaalilla. Esim.: 100,00 €. Valittavissa on muotoilut myös tasaluvulle sekä kolmelle tai neljälle desimaalille.
 • Prosentti: Muotoilee sarakkeen arvon prosenttiluvuksi. Esim.: 0,105 -> 10,5 %
Käyttöliittymä Premium Sarakkeet Toimintolaskenta