Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Premium > Käyttöliittymä > Ulottuvuusnäkymä

Ulottuvuusnäkymä

Tulosta

Ulottuvuusnäkymän luonti-ikkuna avataan laskentamallin työkalupalkin "Ulottuvuusnäkymä"-painikkeesta. Näkymän luonti edellyttää, että mallissa on myyntitietoja vähintäänkin yhdelle ulottuvuudelle.

 • Myyntiulottuvuus: Tässä on listattuna käytettävissä olevat myyntiulottuvuudet, jotka määritellään "Myyntitiedoissa".
 • Näkymätyyppi: Tässä on listattuna minkä tyyppiset näkymät valitusta myyntiulottuvuudesta on luotavissa. Tekstit tulevat myyntiulottuvuudelle merkityistä ulottuvuuskansioista. Jos myyntiulottuvuudessa ei ole merkittynä kuin yksi ulottuvuus, tähän ei tule kuin yksi valinta, joko "Ulottuvuus 1" tai "Ulottuvuus 2". Valittavissa on seuraavat tyypit, jos myyntiulottuvuuteen on merkitty molemmat ulottuvuudet:
  • Ulottuvuus 1
  • Ulottuvuus 2
  • Ulottuvuus 1 - Ulottuvuus 2
  • Ulottuvuus 2 - Ulottuvuus 1
 • Jakosarake: Laskentakohde-moduulin sarake, jonka perusteella ulottuvuusnäkymän kustannukset jaetaan. Oletuksena käytetään yleensä myyntimäärää.
 • Uusi näkymä / Päivitä näkymä: Tästä valitaan luodaanko uusi ulottuvuusnäkymä, vai päivitetäänkö olemassa oleva näkymä.
 • Poista nollarivit: Poistetaanko näkymästä rivit, joille ei tule kustannusta.

Näissä ohjeissa esimerkkinä käytetyssä Ovitehdas-mallissa myyntiulottuvuuksiin on määritelty kansiot "Laskentakohteet" ja "Asiakkaat". Näillä tiedoilla näkymätyyppeihin tulee seuraavat valinnat:

 • Laskentakohteet
 • Asiakkaat
 • Laskentakohteet - Asiakkaat
 • Asiakkaat - Laskentakohteet


Käyttöliittymä Premium Toimintolaskenta Ulottuvuusnäkymät