Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Premium > Käyttöliittymä > Kululajinäkymä

Kululajinäkymä

Tulosta
Kululajinäkymä. Klikkaa suuremmaksi.

Kululajinäkymä avataan laskentamallin työkalupalkin "Kululajinäkymä"-painikkeesta. Näkymä luodaan niistä rakenteen oksista, jotka ovat painiketta klikattaessa valittuina sillä hetkellä aktiivisena olevassa moduulissa. Näkymän voi luoda jokaisen moduulin mistä hyvänsä tasosta, laskentakohdemoduulin ulottuvuusnäkymää lukuunottamatta.

Näkymä on aluksi tyhjä kun ikkuna avataan. Tämä sen takia, että tietyissä tapauksissa laskentamalli voi olla niin suuri ja/tai monimutkainen, että kululajinäkymästä saattaa tulla jopa useita miljoonia rivejä ja sen luonti voi kestää todella kauan. Tätä ehkäisemään on työkalupalkissa "Porautuminen"-ryhmä. Siinä on kaksi valintaa, joilla voidaan rajoittaa tarpeettoman syvälle menevää porautumista:

  • Syvyys: Tällä voidaan rajoittaa miten monta tasoa kululajinäkymä enimmillään porautuu. 0-arvolla poraudutaan niin syvälle kuin rakennetta riittää.
  • Poraudu nollaan asti: Oletuksena jakojen porautuminen lopetetaan, kun jaettavan tilin kustannus jää alle 1 sentin (0,01 €). Vaihtoehtoisesti tilejä voidaan jakaa edelleen kunnes kustannus menee nollaan.

Kun nuo valinnat on tehty, tai jätetty oletusarvoihin, klikataan "Luo näkymä"-painiketta. Tämä luo täydellisen kululajinäkymän niin syvälle kuin em. valinnoilla on määritelty. "Kulut laskentakohteittain" ja "Vain kulut" -näkymät perustuvat tähän näkymään, joten täydellinen kululajinäkymä on luotava aina, vaikka tarvitsisikin vain jonkun muun näkymän.

Uuden mallin ollessa kyseessä, kannattaa ensimmäinen kululajinäkymä luoda esim. yhdeltä laskentakohteelta, ei koko moduulin juuresta, jolloin näkee suurin piirtein minkälaisesta tietomäärästä näkymä tulee muodostumaan. Sen perusteella voi sitten säätää edellä mainittuja valintoja.

HUOM! Moduulien sisäisillä jaoilla on mahdollista luoda ns. ikuinen silmukka, jossa yhden tilin jaon alta löytyy sama ylemmän tason jako. Kululajinäkymä katkaisee tällaisten tapausten porautumisen ensimmäiseen toistuvaan jakoon.

Kululajinäkymän voi myös tallentaa malliin, mutta siinä kannattaa huomioida mahdollisesti valtava rivimäärä, joka aiheuttaa hitautta etenkin palvelimelle tallennettaessa.

Kululajinäkymä Käyttöliittymä Premium Toimintolaskenta