Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toimintolaskenta Premium > Käyttöliittymä > Ajurit

Ajurit

Tulosta
Ajurit. Klikkaa suuremmaksi.

Tilien jakamisessa käytetään ajureita, joilla määritellään miten kustannukset jaetaan kohdetileille. Ohjelma luo jokaiseen uuteen malliin oletusajurit: "Tasajako" ja "Vapaat prosentit". Muut ajurit luodaan itse tarpeen mukaan. Jos ikkunassa olevia tietoja muokataan, pitää muutokset hyväksyä työkalupalkin "Hyväksy muutokset"-painikkeella, jotta ne päivittyvät laskentamalliin.

Kustannusten jaon kaava on ajurista riippumatta aina seuraava: [Lähdetilin kustannus] * [Kohdetilin ajuriarvo] / [Kohdetilien ajuriarvojen summa].

Ajurin käyttäytyminen määrätään Tyyppi-sarakkeessa olevalla arvolla.

  • Yksilöity: Jokaisessa kohdistuksessa annetaan oma ajuriarvo, jolla tilin kustannus jaetaan kullekin kohdetilille.
  • Jaetut arvot: Ohjelma hakee mahdollisesti aiemmin, toisessa kohdistuksessa samalle kohdetilille määrätyn jakoarvon ja asettaa sen jaon ajuriarvoksi.
  • Jaetut arvot ja kohdistukset: Käytettäessä tämän tyyppistä ajuria ensimmäisen kerran, valitaan kohdetilit ja ja syötetään niille ajuriarvot. Kun sama ajuri valitaan toiselle lähdetilille, ohjelma valitsee samat kohdetilit ja ajuriarvot kuin edellisellä kerralla on syötetty.
  • Laskettu: Ajuriarvot määrätään itse luotavalla laskentakaavalla. Ajurille määritellään kaava mallissa olevista sarakkeista.

Laskentakaavan muokaaminen

Ajureille ja sarakkeille voi myös määritellä laskentakaavan, jolla arvo lasketaan moduulin muista sarakkeista. Kaavasarakkeissa voi käyttää vain saman moduulin muita sarakkeita, ajureiden kaavoissa voi käyttää sekä lähde- että kohdemoduulin sarakkeita. HUOM! Laskettua ajuria määriteltäessä on syytä huomioida, että em. syystä johtuen ajuria voi käyttää ainoastaan yhdessä moduulissa.

Kaava muodostetaan tuplaklikkaamalla "Kaava"-ryhmän "Sarakkeita" ja "Operaattoreita", jolloin "Kaava"-kenttään muodostuu laskentakaava. Kaavaan voi syöttää myös käsin kiinteitä arvoja ja sen voi myös pyyhkiä tarpeen vaatiessa pois. HUOM! Kaavaan pitää itse määritellä oikea laskujärjestys (- ja )-sulkeilla.

Ajurit Käyttöliittymä Premium Toimintolaskenta