Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Versiot > Versio 1.11

Versio 1.11

Tulosta


Talousarvionäkymä

 • Mahdollisuus siirtää kirjauksia tileiltä toiselle tilikartassa (Hallinta/tilikartta)
 • Jos asiakkaan tilikartta muuttuu, saadaan tällä toiminnalla yhdistettyä usean tilin kirjaukset yhdelle tilille. Tilinumeron muutos tilikartassa muuttaa myös kaikkien aiempien kirjausten tilit. Käytännössä siis ohjelmalla voi asiakas itse tehdä konversion.


Kirjausluokat

 • Mahdollisuus määritellä oletus-taso kirjausluokkapuulle (Käyttäjäkohtainen asetus)
 • Tällä asetuksella määritellään, millä tarkkuustasolla kirjausluokat aukeavat, jos ne ovat hierarkisia.


Viennit

 • Proeconomica premium vienti tukee nyt investointien vientiä
 • Viennillä voidaan nyt viedä myös investointien eurot Pro Economica Premiumiin


Investointien suunnittelu

 • Tehty toiminto jolla voi tuoda investointeja toisesta budjetista
 • Jos samat investoinnit jatkuvat vuodesta toiseen, voi tällä toiminnolla kopioida ne uudelle vuodelle kaikkine perustietoineen. Kätevä toiminto erityisesti käyttöönotossa, kun luodaan historiatiedot pohjalle.


Talousarvionäkymä

 • Tehty "Näytä jakovirheet" toiminto talousarvionäkymään
 • Tällä toiminnolla saadaan selville tilanteet, joissa vuosisumma ei ole sama kun kuukausisumma. Tällaiset kirjausrivit ovat punaisena.


Ajastukset

 • Mahdollisuus ajastaa vyörytyksiä ja tallentaa oletus aloituskuukausi & lopetuskuukausi


Tuonti

 • Tuontiin lisätty tuki senteille (intime)
 • Tuontiin lisätty tuki 2001 -kuukausimuotoon (intime)
 • ExportValuesiin lisätty kansiotason laskenta (Automaattisesti kaikilla budjetti/tot vienneillä)


Taloussuunnitteluvuodet

 • Mahdollisuus luoda kaavoja TS-Vuosille
 • Nyt voidaan laskea sosiaalikulut kaavoilla myös taloussuunnitteluvuosien osalta.


Uuden budjetin luominen

 • Budjetin / Talousdokumentin kopiointi kopioi nyt myös tulosteet ja linkittää ne uuteen versioon
 • Budjetin luonnissa budjetin kuukausijakoasetus tulee nyt oletuksena edelliseltä budjetilta


Tuonti

 • ProEconomica premium vienti tukee nyt vyörytysten vientiä
 • Vientitiedostoon voidaan siis valita mukaan myös mahdolliset vyörytystositteet


Organisaatiorakenne

 • Talousarvio & toteumavertailunäkymiin valinta "Käytä budjettikohtaista organisaatiorakennetta"
 • Jos organisaatiorakenne vaihtelee vuosittain, voidaan valita, käytetään avoinna olevan budjetin organisaatiorakennetta vai kunkin budjetin. Tätä voidaan hyödyntää, kun tarkistellaan että tulee oikeat luvut esimerkiksi talousarviokirjaan historiavuosille.


Hallinta

 • Budjetinhallintaan milloin luotu ja kuka loi


Ajastukset

 • Mahdollisuus määritellä timeout ajastetuille tehtäville


Tulosteet

 • Mahdollisuus määritellä kustannuspaikan muotoilu tulosteissa (Toimii myös Talousdokumentin:n puolella)
 • Muotoilu voi siis olla pelkkä nimi, pelkkä koodi tai molemmat


Talousdokumentti

 • Investointien suunnittelun menot tulot netto raporttituet talousdokumenttiin
 • Valinta tulosteisiin käytetäänkö talousdokumentin kustannuspaikkaa vai tulosteen kustannuspaikkaa
 • Tunnisteilla ryhmitelty raportti toimii nyt myös talousdokumentissa


Tulosteet

 • Tulosteiden kaavasarakkeita voi nyt rajata
 • Voidaan siis ottaa vain halutut kuukaudet mukaan
 • Lisätty tulosteisiin ominaisuus jolla opiferus admin oikeuden ja softwave tunnuksen omaava näkee kaikki raportit ja pystyy muokkaamaan niitä
 • Tulosteiden puolelle uusi vakiosarake (Erotus), samalla parannettu sarakkeenvalinta käyttöliittymää
 • Erotus on siis budjetin ja toteuman erotus ja sille ei tarvitse erikseen luoda kaavaa, koska se on vakiosarake
 • Lisätty mahdollisuus jättää Euromerkki pois lukujen muotoilusta. (uusi SumPresentation!)
 • Tilan säästämiseksi joskus on tarpeen jättää euromerkki pois


Investointien suunnittelu

 • Investointien suunnittelun menot tulot netto kustannuspaikoittain uudelleen nimetty ja uusi raportti on kustannuspaikoittain


Raportointi

 • Raportointiin lisätty valinta "Käytä budjettikohtaista organisaatiorakennetta"
 • Jos organisaatiorakenne vaihtelee vuosittain, voidaan valita, käytetään avoinna olevan budjetin organisaatiorakennetta vai kunkin budjetin. Tätä voidaan hyödyntää, kun tarkistellaan että tulee oikeat luvut esimerkiksi talousarviokirjaan historiavuosille.


Myyjän ja ostajan kirjaukset sisäiselle kaupalle

 • Ensimmäinen versio myyjä & ostaja kirjaustuonneista
 • Nyt voidaan siis tehdä sisäisen kaupan kirjauksia niin, että ohjelma pakottaa kirjaukset menemään tasan. Sisäiset erät on silloin aina koko organisaation tasolla tasapainossa eivätkä vaikuta tulokseen.