Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Versiot > Versio 1.34

Versio 1.34

Tulosta


Versio 1.34 julkaisu elokuu 2023


Investointien suunnittelu

  • Tulosteisiin lisätty mahdollisuus tehdä tuloste, jossa on useamman investointiryhmän jäsenet, aiemmin tulosteissa pystyi valita vain yhden ryhmän kerrallaan
  • Investoinneille on luotu uusia tulostetyyppejä (tarkennetaan vielä)


Henkilöstösuunnittelu

  • Suunnittelunäkymään on lisätty toimittajalle mahdollisuus poistaa kaikki palvelussuhdetiedot kerralle. Tämä on hyödyllinen, kun tehdään uusia henkilöstösuunnitelmia ja halutaan tyhjä lähtötilanne.
  • Lisätty uusi palkkalajityyppi ”Lomaraha”. Jos tämä on valittu ja jos on määritelty, että se maksetaan tiettynä kuukautena, laskenta tapahtuu valinnasta huolimatta aina koko vuoden palkasta määritellyllä tavalla, siis esimerkiksi 6 % vuosipalkasta.


Yleiset

  • Lisätty tarkistuksia kirjausten luontiin, jos rinnakkaistilikartat on käytössä, tällä estetään tilanne, että tulee eri lopputulos, silloin kun valinta rinnakkaistilikartat on käytössä tai ei ole käytössä. Vaikka rinnakkaistilikartat ei ole käytössä, on estetty kirjaaminen tileille, joita ei ole ko. organisaation osan rinnakkaistilikartassa olemassa. Vastaavasti tietojen tuonti ilmoittaa tällaisesta tilanteesta.
  • Taloussuunnitteluvuosien käyttöliittymään on lisätty organisaatiorakenteeseen ja tilikarttaan vastaava hakutoiminto kuin on mm. talousarvionäkymässä ja toteumavertailussa


Ennustetyökalu

  • Jos henkilöstöresurssien suunnittelu on käytössä, voidaan luoda ennustetyypin 3 mukana myös sarake, jossa on palkat ja henkilösivukulut laskettu henkilöstöresurssien suunnittelun tiedoista. Tämä tieto tulee ennusteen lukujen rinnalle vertailutiedoksi.