Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Versiot > Versio 1.25

Versio 1.25

Tulosta

Versioon 1.25 on lisätty seuraavat toiminnot:

Ennustetoiminnallisuuteen lisätty:

 • Ennustemuutosnäkymä näyttää nyt myös toteuma- ja talousarvioeurot sekä talousarviomuutoksirjaukset gridissä ja laskee ne loppusummana alas

Vyörytyksiin lisätyt toiminnallisuudet:

 • Vyörytysten lähdekustannuspaikkaeditori korvattu puurakenteella
 • Uusi asetus vyörytyksiin. "Käytä lähdekustannuspaikkoja kohteina"

Toteumavertailu ja tulosteet:

 • Lisätty toiminnallisuus kopioida toetumavertailun kirjauksia Exceliin (Ctrl+C / Ctrl+V) toteumavertailun paneeli 3:ssa
 • Tulosteissa Talousdokumentin asetuksiin lisätty uusi lukujen esitystapa: Ei pyöristystä (ei valuuttamerkkiä)

Henkilöstösuunnittelun uudet toiminnallisuudet:

 • Työsuhteen kustannuspaikkajaoille on lisätty tarkistus, että rivien summa saavuttaa 100%
 • Asetuksella "Käytä kustannuspaikkajakoja laskennassa" saa kustannusapaikkajaot käyttöliittymään näkyviin (näkyvyys oletusasetuksena)
 • HTV ja työtunnit suunnittelu näkymän kustannuspaikka taulukkoon
 • Lisätty ennusteen vientiin lisävaihtoehtoja: vuosivalinnat, lopetus kuukausi
 • Hesu - Ennusteen vientiin kuukausivalinta
 • Hesun palkkatietojen vienti ennusteeseen
 • Palkkojen päivityksessä lasketaan nyt uudestaan vain keskipalkka + ne rivit joita vielä ei ole luotuna (Ennen vanhat poistui)
 • Palkkatietojen tuonti nyt päivittää arvoja, jos rivi palkkalajille on jo olemassa. Jos ei niin luodaan uusi rivi
 • Lisätty henkilöiden tuontiin mappaukset: Sukupuoli, Poissa
 • Lisätty palkkalajisuodatus hesun raportointiin + ylitöiden laskenta kp tasolla alhaalta ylös
 • Lisätty palkkatietojen tuonti hesuun
 • Lisätty resurssoitujen henkilöiden määrä kustannuspaikkakohtaisesti suunnittelunäkymään
 • Lisätty uusi valinta suunnitteluun: Jätä kustannuspaikkajaot huomioimatta
 • Lisätty uusi palkkalaji asetus, "Keskipalkka". Vain tälle palkkalajille voi kohdistaa kustannuspaikkakohtaiset keskipalkat

Muut uudet toiminnallisuudet:

 • Avaa -nappi lisätty ohjelman virheikkunaan
 • Hallintaaan lisätty kirjausluokille uusi asetus: Vaaditaan tilille. Asetus pakottaa käyttäjän määrittämään uusille tileille kirjausluokan
 • Lisää valintoja kirjausten siirtoon tilikartassa (Tositelaji + vain aktiivinen budjetti)