Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Versiot > Versio 1.36

Versio 1.36

Tulosta


Version julkaisu 31.1.2024


Talousarvionäkymä:

 • Lisätty kirjausnäkymän alapalkkiin summat
 • Lisätty kirjausten lukitukselle monivalinta


Taloussuunnitteluvuodet:

 • Lisätty mahdollisuus merkitä tunnisteet myös taloussuunnitteluvuosien kirjauksille


Vyörytykset:

 • Lisätty mahdollisuus pyöristää vyörytykset budjetin syöttötarkkuuden kanssa samalla tarkkuudella


Investointien suunnittelu:

 • Selkeytetty useiden tulosteiden tyylivalintaa niin, että turhat valinnat on passivoitu
 • Selkeytetty useiden tulosteiden kohdevalintaa kustannuspaikolla ja ryhmissä niin, että turhat valinnat on passivoitu
 • Lisätty investointien vientiin mahdollisuus viedä myös taloussuunnitteluvuosien luvut
 • Lisätty investointien vientiin myös tieto investoinnin ryhmästä
 • Lisätty investointien tuontiin prioriteetti ja vastuuhenkilö


Henkilöstösuunnittelu:

 • Tietojen vientiä exceliin on muutettu niin, että kaikki tiedot menevät nyt ”puhtaana” datana, josta voi laskea ilman muokkausta
 • Lisätty valinta, että henkilöstösuunnittelusta tuodut tosittaa saa halutessaan tuonnin yhteydessä lukkoon
 • Korjattu lomarahan laskentaa koskien osa-aikaisia ja tilannetta, jossa on kustannuspaikkajakoja


Asiakaskohtainen ennuste:

 • Lisätty mahdollisuus käyttää tunnisteita
 • Lisätty koko ennusteriviä koskeva tekstisarake
 • Muutettu graafin ulkoasua paremmaksi
 • Muutettu graafi niin, että kahden peräkkäisen vuoden ennuste on samassa kuvaajassa allekkain
 • Selkeytetty Näytä-valikon sarakkeita
 • Optimoitu laskentaa niin, että ennusteen avaaminen toimii huomattavasti edellistä versiota nopeammin
 • Lisätty mahdollisuus luoda uusia rivejä kaikille organisaatiopuun ja tilikartan valinnoille, vaikka niillä ei aiemmin olisi ennustetta
 • Lisätty ennusteeseen tunnistesuodatus
 • Lisätty ennusteeseen kalenterirajaus, jolla voi rajata ennusteen pituutta käyttöliittymässä
 • Valittu esitystapavalinta: 2 desimaalia, tasaluku, tuhat ja miljoona
 • Lisätty mahdollisuus luoda uusi kirjaus kopioimalla aiempi kirjaus
 • Parannettu kirjausnäkymän sarakkeiden skaalausta
 • Lisätty mahdollisuus asettaa tunniste pakolliseksi ennustekirjaukselle
 • Tietojen vientiä Exceliin on muutettu niin, että kaikki tiedot menevät nyt ”puhtaana” datana, josta voi laskea ilman muokkausta
 • Ennusteen lukitustoiminnallisuutta on kehitetty eteenpäin
 • Muutettu ennusteen graafia niin, että näkyy aina yksi tilikausi kerrallaan, ei siis enää esim. 18 kuukautta
 • Lisätty mahdollisuus vaihtaa ennustekirjauksen kustannuspaikka ja tili tarpeen mukaan