Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Taloussuunnittelu > Versiot > Versio 1.15

Versio 1.15

Tulosta


Henkilöstöresurssien suunnittelu

 • Lisätty poissaolo- ja palkkatietoja henkilöstönäkymään Henkilöstöresurssien suunnittelussa
 • Nämä tiedot näkyivät jo aiemmin suunnittelunäkymässä. Nyt nämä tiedot näkyvät passiivisena henkilön tiedoissa.
 • Henkilöstöresurssien suunnitteluun lisätty työvuorovalinta poissaolojen massalisäämiseen
 • Poissaoloja lisättäessä voidaan rajata henkilöstöä nyt myös työvuoron perusteella. Jo aiemmin on voinut rajata organisaation ja henkilöryhmän perusteella.


Raami

 • Raamin rahoituslaskelma
 • Rahoituslaskelma voidaan nyt tehdä myös raamin perusteella ja usealle vuodelle.
 • Raaminäkymä tehty uusiksi. Usean vuoden muokkaus samassa näkymässä (Tällä hetkellä 3 vuotta)
 • Raamin pohjaluvut voi kopioida nyt kerralla koko organisaatioon
 • Raamin luvut voidaan kopioida esimerkiksi edellisen vuoden toteumasta ja talousarviosta halutulla raamin tarkkuustasolla.
 • Mahdollisuus määritellä usealle tilille indeksi kerralla
 • Raamia voidaan muuttaa indeksoimalla ja nämä indeksi voidaan asettaa usealla tilille kerralla, jos käytössä on sama indeksi.
 • Kustannuspaikan lukitus + valmiiksi merkkaaminen ja tilin lukitus lisätty raaminäkymään


Henkilöstöresurssien suunnittelu

 • Lisätty asetus poissaololle "Vaikuttaa htv-laskentaan"
 • Poissaolo voi nyt joko vaikuttaa htv-laskentaan tai olla vaikuttamatta käyttämällä tätä asetusta.
 • Lisätty kommenttikentät Henkilöstöresurssien suunnittelun työsuhteille ja lomille
 • Työsuhteille ja lomille voidaan kirjoittaa kommentteja sitä varten luotuihin lisätietokenttiin.
 • Henkilöstöresurssien suunnitteluun lisätty tieto "Sukupuoli"
 • Henkilön perustietoihin voidaan lisätä tieto, onko kyseessä nainen vai mies. Tämän tiedon perusteella voidaan suodattaa raportointinäkymää.


Lukujen muokkaus

 • Lisätty muotoiltu teksti muokkaa summaa toimintoon (Helpottaa luvun näkemisen)
 • Kun käytetään toimintoa ”muokkaa summaa”, näkyy nyt muokattava luku muokkaussolun alapuolella niin, että siinä on tuhaterottimet. Tämä helpottaa luvun hahmottamista silloin, kun on kyseessä suuret luvut (esim. 100 miljoonaa)


Vyörytys

 • Tililtä tilille ja vyörytystililtä vyörytystilille vyörytystyypit tukevat nyt kirjausluokkia
 • Vyörytyksessä siis säilyy käytössä olevat kirjausluokat lähde- ja kohdekirjauksilla
 • Mahdollisuus määritellä useampi lähdekustannuspaikka vyörytyksissä
 • Aiemmin pystyi vyöryttää vain yhden kustannuspaikan kerralla


Kirjausluokat

 • Uusi asetus kirjausluokalle "Palveluluokka" ja "Kohdistuu palveluluokkaan"
 • Oletuskirjausluokat organisaatiorakenteelle
 • Uusi asetus kirjausluokalle "Hyödyketyyppi"


Ajastukset

 • Uusi tehtävätyyppi: Toteuman vienti tietokannan tauluun (XBRL)
 • Mahdollisuus ottaa lisäsarakkeet näkyviin kirjausnäkymään


XBRL

 • XBRL vienti vie nyt kaikki organisaatiotasot
 • Peruskäyttäjälle mahdollisuus muokata kutiin liittyviä kirjausluokkia toteumassa