Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Yleistä > Käsiteltävät tapahtumat

Käsiteltävät tapahtumat

Tulosta

Käsiteltävissä tapahtumissä näytetään yhteenveto henkilölle kohdistetuista tapahtumista, jotka vaativat jotain toimenpiteitä. Riviä klikkaamalla avautuu listaus kyseisessä moduulissa olevista riveistä.

Listassa voi olla henkilön oikeuksista riippuen seuraavia rivejä:

  • Käsittelemättömiä ostolaskuja: Henkilölle kohdistetut Tarkastettavana, Tarkastettu tai Hylätty-tilassa olevat ostolaskut.
  • Hylättyjä työaikakirjauksia: Henkilön työaikakirjaukset, joiden joko Laskutuksen- tai Palkanlaskennan tila on Hylättty.
  • Käsittelemättömiä lomia ja poissaoloja: Alaisten loma- ja poissaolokirjaukset, joiden Palkanlaskennan tila on Luotu, jos käyttäjällä on työajankirjauksessa Esimies-rooli
  • Käsittelemättömiä myyntilaskuja: Henkilölle kohdistetut Tarkastettavana, Tarkastettu tai Hylätty-tilassa olevat myyntilaskut.
  • Käsittelemättömiä matkalaskuja: Henkilölle kohdistetut Tarkastettavana, Tarkastettu tai Hylätty-tilassa olevat matkalaskut.
  • Käsittelemättömiä palkkakausia: Henkilölle kohdistetut Hyväksyttävänä tai Hylätty-tilassa olevat palkkaudet.
  • Laskutettavia maksuposteja: Laskutettavana-tilassa olevat maksupostit, jos käyttäjällä on oikeus Maksupostit-moduuliin.
  • Laskutettavia projekteja: Laskutettavana-tilassa olevat projektit, jos käyttäjällä on oikeus sekä Projektinhallinta- että Myyntireskonta-moduuliin.
  • Laskutettavia työnumeroita: Laskutettavana-tilassa olevat työnumerot, jos käyttäjällä on oikeus sekä Projektinhallinta- että Myyntireskonta-moduuliin.
  • Keskeneräisiä tehtäviä: Henkilön omat ja henkilölle kohdistetut tehtävät joiden tila ei ole Käsitelty.
Toiminnanohjaus Yleistä