Skip Navigation LinksOhjeet > Opiferus Toiminnanohjaus > Yleistä > Fiilismittari

Fiilismittari

Tulosta
Fiilismittarin arvosteluikkuna.
Fiilismittari arvostelun jälkeen.
Fiilismittarin mittaustiedot. Klikkaa suuremmaksi.

Henkilöstön hyvinvointia voi mitata Fiilismittarilla. Sillä kerätään tietoja kahdella eri mittarilla, työfiiliksellä ja työkuormalla. Yksittäinen henkilö voi tehdä/muuttaa arvion vain kerran viikossa ja tiedot kerätään anonyymisti.

Henkilön tunniste kyseisen viikon arvioon, on tallessa käyttäjän selaimen evästeessä.

Fiilismittarin käyttöä hallitaan asetuksissa. Arviointi tehdään oletuksena viisitasoisella asteikolla, jossa paras fiilis on 5 ja paras työkuorma on 3.

Fiilisten arviointi tapahtuu etusivulla näkyvästä Fiilismittarista. Kun käyttäjä on arvioinut kuluvan viikon, piilotetaan arviointikentät ja niiden tilalla näytetään mittauskuvaaja viiden viimeisen viikon tiedoilla. Jo tehtyä arviota voi muuttaa klikkaamalla kuvaajan yllä olevaa tekstiä. Tämän kuvaajan voi myös jättää tässä vaiheessa pois näkyvistä muuttamalla asetuksia.

Fiilismittarin otsikkopalkissa olevasta linkistä saa avattua fiilismittauksen tiedot. Siinä näytetään mittaustulokset kuvaajina sekä yksittäiset arvioinnit listauksena.

Kuvaajat

Kuvaajissa näytetään yhteenveto neljän viimeisen kuukauden ajalta.

  • Yhteenveto: Näyttää viikkotason keskiarvot työfiiliksestä ja työkuormasta
  • Työfiilis: Näyttää kaikki eri fiilisarviot omana alueenaan
  • Työkuorma: Näyttää kaikki eri kuormitusarviot omana alueenaan

Fiilismittari Toiminnanohjaus Työhyvinvointi Yleistä